Formiddagstreffene for medlemmene skjer første onsdag i hver måned kl. 11-13. Disse treffene er nå flyttet til møtelokalet i Kirkestredet 1. Vi møtes over en kaffekopp, ser på gamle bilder, og diskuterer saker av felles interesse. Normalt har vi ikke noe fastlagt program for disse to timene. Virksomheten gjenopptas etter sommeren etter nærmere beskjed.