Årsmøtet for Kongsvinger-Vinger historielag holdes i Aamodtgården onsdag 13. februar kl 1900.

Saker:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsmelding
  3. Budsjett og regnskap
  4. Planer for 2019
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Valg

Aktuelle saker til årsmøtet bes meldt til styret innen 20 januar.