Årsmøtet 2018 holdes i Aamodtgården
torsdag 15. februar kl. 19.00

Saker:
Valg av møteleder og referent
Styrets årsmelding for 2017
Budsjett og regnskap
Planer for 2018
Fastsettelse av kontingent
Valg

Saker til årsmøtet bes meldt inn til styret innen 15. januar.