Byen

Byen, Næringsliv, Personer

Skomaker Myhrvold

Av Fredrik Kristiansen fikk historielaget på 80-tallet i gave et bilde av et ektepar som sitter utenfor huset sitt i nordenden av bybrua. På bildet ser vi ei enkel lita stue med et eldre ektepar sittende foran på verandaen. Foran huset går det tre hvite geiter. Stakittgjerder omkranser veien fram til huset. Bak skimter vi et uthus. Bildet utstråler enkelhet, fred og harmoni.

Historien om huset og dets innvånere ble fortalt til Thorbjørn Tjernsberg av Fredrik Kristiansen en gang på 80-tallet:

Myhrvoldhuset stod der hvor Storgata går over i bybrua. Det var skomaker Engebret Myhrvold som eide huset. Det var bensinselskapet BP som bygde Storgatas forlengelse fra rådhusplassen til brua i 1929 – 30 mot å få tomta der det ble bygd bensinstasjon, der hvor Rådhusplassen ligger i dag. Det var strid om denne tomteretten mellom kommunen og BP.

Papirene gikk med ved rådhusbrannen i 1946, og dermed kunne ikke kommunens påstand om at avtalen for tomta til bensinstasjon bare gjaldt for ett år om gangen, bevises.

Myhrvold var glad i å fiske, og tok en tur med fiskestanga ned til elva rett som det var. En gang fikk han på en ørret, men istedenfor å bli glad, sa han: ”Hva skal du på min stang å gjøre, jeg som fisker abbor?”

Det stod flere hus her ved nordenden av brua. Disse ble revet for å gi plass til nye hus.

Ett av husene var eid av en kar som ble kalt Blåsoppen. Han hadde hagen sin der hvor Torvbygningen står i dag. Hvem han var, og hvorfor han fikk kallenavnet, vet vi ikke.

Kanskje noen kan hjelpe oss med det?

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive