Nyheter

Nytt medlemsblad, nr. 1-2017

 

Så er vi i gang igjen.

2017-årgangen av medlemsbladet, den tredje hele årgangen av medlemsbladet i sin nåværende utgave, er nå distribuert til medlemmene. Dette og tidligere nr. kan kjøpes i løssalg ved henvendelse til foreningens kasserer, se melding lenger ned på forsiden av nettstedet.

Bladet innledes med en historisk oversikt over Tråstad ungdomsskole, forfattet av Per Tore Broen, som hadde sin arbeidsplass der i nærmere 40 år. Skolen åpnet for de første 7.-klasseelevene i august 1968. Elevene kom fra Kongsvinger sentralskole, Roverud og Brandval. I tillegg ble fem klasser fra kommunens framhaldskole lokalisert inn der.

Som de fleste vil vite, er dette bygget nå bokstavelig lagt i grus, og skal gi plass for en ny, sentral ungdomsskole.

Fra Carl XVs besøk i Kongsvinger i 1859 har Per Erik Rastad gjort avskrift av Axel Hess’ erindringer fra 1913.

«Kapteinsgården» har vel kanskje de færreste av Kongsvingers nåværende beboere hørt om. Bjørn Sandberg gjennomgår den nokså mangslungne historien til den store trebygningen som lå ut mot Glommengata, der hvor Coop Mega nå ligger. I samme forbindelse får vi også noen opplysninger om Lomsnesgården, som lå der Mega har sin parkeringsplass.

Redaksjonen gir et lite innblikk i bakgrunn for navnet Tommelstadgata.

En artig historie knytter seg til en medisinboks fra det gamle Kongsvinger Apothek. Det dreier seg om hvordan apotekene laget medisinene selv, etter oppskrifter fra de ulike legene. Særlig morsom er Finn Solliens bidrag om produksjon av medisiner. Sollien var jo, som mange vil vite, ansatt i apoteket en årrekke.

En artikkel om historien til Rv.2-strkningen fra Kongsvinger til Lier, forfattet av Jon Fulland, avslutter dette nummeret.

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive