Kjølen (nedre) 43/5 av Øiset øvre

Kjølen er ikke vist på kartet fra 1806, så den var husmansplass bare noen få år før den ble kjøpt og skyldsatt i 1847. Første eier var Karelius Andersen. Enka etter Karelius, Marte Olsdatter, solgte eiendommen i 1875 til sin brorsønn Gunerius Olsen. Han solgte den tre år senere, i 1878, til skomaker Otto Ottersen fra Hakestuhaugen. Etter at Otto døde i 1931 overtok hans søster Marie, som hadde bodd sammen med han, eiendommen. Etter at Marie Ottersen døde ble eiendommen i 1941 solgt til Ole Westby. Oles enke, Antonie født Boger, solgte eiendommen i 1946 til Aage Roverudseter,  som i 1954 solgte til Juel Polmar Amundsen fra Edsbergløkken. Den yngste sønnen, Per Amundsen f. 1938 overtok etter sin far i 1972. Han døde brått 12.01.1999, og den 14.07.2000 kjøpte Ivar K. Hoff eiendommen.

Eiendommen er på 90 dekar, og av det var ca 10 dekar dyrket mark. 
Ved folketellingen i 1865 hadde de 2 kuer og 2 sauer. De hadde sådd 1/8 tønne bygg, 3/8 tønne blandkorn, 1 tønne havre og hadde satt 1 ½ tønnepoteter.
Ved folketellingen i 1875 hadde de 2 kuer, 3 sauer og 1 gris. De hadde sådd 3 skjepper bygg, ½ tønne blandkorn, 1 tønne havre og hadde satt 1 tønne poteter. 

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive