Årsberetning 2016


Laget har vokst og hadde pr 31.12.16 341 medlemmer. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager, og hvor vi arrangerer bl.a. medlemsmøter og utstillinger. Vi har som hovedoppgave å ta vare på lokalhistorien, og vi fokuserer på bevaring, formidling og å være en sosial møteplass.

Styret
Styret har i 2016 bestått av følgende:

Leder: Liv Toreng
Nestleder Per Arne Gransæther
Kasserer Bjørn Sandberg
Sekretær Per Erik Rastad
Styremedlem Siri Skara
Styremedlem Per Tore Broen

Varamedl.
Terje Leander
Sigrid Gulbrandsen Dahl
Øyvind Torgersen

Styremøter
Det har vært holdt 7 styremøter i 2016 og behandlet 42 saker. Alle styremøtene har vært holdt i Aamodtgården som også er vår base med kontor og lager. Leder bemanner kontoret hver onsdag kl 10-12.

Redaksjonskomite for medlemsbladet
Komiteen har bestått av Åsne Stolpe, Elisabeth Haug, Kjell Rymoen og Per Erik Rastad.
Medlemsbladet som finansieres av annonser, har kommet ut med fire nummer med svært god kvalitet og variert innhold. Medlemmene oppfordres til å komme med ideer til stoff eller sjøl produsere stoff.

Kongsvinger Museumsforening
Vår representant i foreningen er Liv Toreng med Per Erik Rastad som v. representant. Hovedsamarbeidsområdet vårt har vært Skinnarbøl skolemuseum samt generell samarbeidsinfo.

Ansvarlig for nettsider og Facebooksider
Steinar Stolpe er teknisk og innholdsmessig ansvarlig for historielagets nettsider, som pr i dag rommer over 80 lokalhistoriske artikler. Per Tore Broen styrer Facebooksiden.

Fotogruppa
Tom Knardahl administrerer fotogruppa og har laget et eget web-program for å gjøre alle bildene våre tilgjengelige for allmennheten. Webprogrammet er tilknyttet historielagets nettside.

Slektshistoriegruppa
Steinar Stolpe administrerer slektshistoriegruppa som har hatt et aktivt år. Den har stor nytte av innlagt trådløst bredbånd i Aamodtgården.

Gruppe for kartlegging av nedlagte boplasser
Det er gjort tiltak for opprettelse av ei gruppe for kartlegging og registrering av nedlagte boplasser innen vårt område med Per Arne Gransæther som leder. Et første tiltak var tur til gamle tufter i Skakkland 23. oktober.

Gruppe for innsamling av kunnskap om Glåmdalen i forhistorisk tid
Med Per Arne Gransæther og Åsne Stolpe i spissen vil gruppa starte opp for fullt i 2017.

Gruppe for oversikt over gamle gravminner
Trond Nytorpet og Stein Øvrum har samlet inn oversikt over gamle gravplasser ved Vinger kirke. Laget har gjort henvendelse til Kongsvinger Kirkelige Fellesråd med spørsmål om ivaretakelsen av eldre gravminner.

Medlemsmøter, onsdagstreff og turer
Medlemsmøter:
Torsdag 17. mars: Bjørn Engh: Teaterliv i byen.
Torsdag 26. mai: Morten Aasberg: Forskning på reisendeslekter.
Torsdag 22. september: Jan Byfuglien: Pilgrimsleden gjennom Glåmdal.
Torsdag 27. oktober: Sverre Eier/Brita Hanssen: Om Hans Børli og
hans diktning.

Første onsdag i måneden vår og høst har vi arrangert onsdagstreff i Aamodtgården. Her studerer vi bilder og prater om løst og fast som berører historielaget. Treffene har vært godt besøkt.

Torsdag 18. august: Jan Byfuglien: Omvisning rundt og i Vinger kirke.
Søndag 28. august: Busstur til Halden og Fredrikstad. Vi hadde full buss.

I oktober hadde vi ertesuppekveld i Aamodtgården for alle dugnadsfolk.

Tiltak gjennom året
Kafedrift i Aamodtgården under Liv i Leiren 4. juni og Julemarkedet 26. november. Ansvarlig for kafedriften har vært Bjørn Sandberg.

Vi hadde dugnader i Aamodtgården 16. mai og på Skinnarbølskolen 25. mai.
Historielagene hadde som vanlig åpent hus på skolemuseet søndagene i juli. Vårt historielag var tildelt 31. juli.

Historielaget har i mange år hatt ansvar for at bautaen ved Rustad har vært i orden til frigjøringsdagen 8. mai. Vi har tatt opp dette med NVIO for å få dette inn i øvrige rutiner denne dagen. Det kan se ut som om FVS tar på seg dette.

Laget har dessuten bidratt til å identifisere personene på det store Kongsvinger-maleriet i spisesalen på Vinger hotell.

Per Arne Gransæther og Terje Leander deltok på Regionmøte på Elverum 11. juni. På møtet presenterte ulike lag og foreninger i fylket seg.

Medlemsskap
Historielaget er medlem av Byen Vår og av Landslaget for lokalhistorie.

Markedsføring
Vi annonserte alle våre arrangementer i Kongsvingerguiden, i Glåmdalens avis- og nettutgave, på hjemmesidene og på Facebook. Vi hadde årsprogrammet vårt med i museumsprogrammet for Glåmdalsregionen.

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive