Ole Johansen Tommelstad

Den som har æren for at Kongsvinger fikk kjøpestadsrettigheter i 1854, var Ole Johansen Tommelstad. Han ble født 29. september 1787 i Vang på Hedemarken. Til Kongsvinger kom han i 1834 som nyutnevnt postmester. På denne tida var det bare tre landhandlere på Kongsvinger, og Tommelstad mente stedet hadde betingelser som kjøpestad.

En foregangsmann

Han jobbet iherdig for saken, og i 1838 forfattet han den første søknaden til statsmyndighetene. Etter å ha samlet underskrifter både i Leiren, i bygdene og sendt flere søknader, tok det ennå mange år før saken ble avgjort. Tommelstad var fremsynt og en foregangsmann på mange områder. Han fikk gjenopprettet Vingersmarken, etter at denne ikke hadde vært arrangert på mange år. Han var også den drivende kraften til opprettelsen av Vinger sparebank. Lønnen som postmester var lav, slik at Ole måtte skaffe seg biinntekter. Han drev med nydyrking og jordbruk, men dette gav ham store tap, slik at han måtte jobbe meget hardt i årevis. Alt slitet gjorde at han søkte avskjed som postmester av helsemessige årsaker. Dette skjedde i 1843, da han var bare 56 år gammel. Pensjonen gav lite av seg. Han klarte dermed å få seg jobb som oppsynsmann på festningen og fikk fri bolig der. I 1848 ble han brennevinskontrollør i Vinger og Odal. Denne jobben medførte at han også måtte arrestere hjemmebrennere, noe som gjorde ham mindre populær.

Bauta på kirketorget

Kongsvinger kjøpestads grunnlegger døde 4. september 1864. En komité bestående av Harald Aamodt, Frank Lie og A. R. Hauge, vedtok å reise en bauta til minne om O. J. Tommelstad. To steder utpekte seg som plasseringssteder:

  1. Foran den store lønnen på det gamle torget med front mot Middelskolen og Øvrebyen
  2. På ”Russeborgen” ved rådhuset

Punkt 1 ble valgt med to stemmer. Frank Lie ønsket den plassert ved rådhuset. Bautaen står på kirketorget den dag i dag, hvor man kan lese denne inskripsjonen:

 

REIST PÅ HANS 150 ÅRSDAG

DEN 29-9-1937 TIL MINNE OM

HANS ARBEIDE FOR Å SKAFFE

KONGSVINGER RETTIGHETER

SOM KJØPESTAD ÅR 1854

 

 

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive