Husmannsplassen Øvre Badstuen

I Vinger bygdebok nevnes husmannsplassen Badstuen under Sidselrud, trolig brutt opp allerede på 1600-tallet. Flere nevner at navnet egentlig har vært ”Bas-stuen”, en plass for basen på Spetalsgruvene. Hvorvidt dette er riktig vet jeg ikke. Badstuen ble også kalt Sidselrudåsen. I 1846 ble bruket delt i øvre og nedre Badstuen. Under folketellingen 1875 fødde plassen 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

Ole Bergersen f. 1837 fra nedre Øiset kjøpte plassen, og satte opp ny stuebygning. Han var gift med Maren Andersdatter f. 1846 i Sidselrudbraaten. De fikk 6 barn, alle gutter. Tvillingene Bernt og Anton, født 1868, Edvard, f. 1871, Ole, f. 1874, Ingvald, f. 1878 og Annar Marius, f. 1885. Han emigrerte senere til Amerika.

Bernt med barnebarnet Judit på armenBernt med barnebarnet Judit på armenI 1900 overdro Oles enke plassen til sønnen Bernt, som i 1897 giftet seg med Karen Emilie med hekletøyet, 1924Karen Emilie med hekletøyet, 1924Karen Emilie Antonsdatter, f. 1877 på Nordseth i Vestroa, Brandval. Karen var eldst i en søskenflokk på 12, og det sies at hun var ei baus og uredd dame. En gang hadde ungene sett en hoggorm som stakk seg inn i ei steinrøys, men Karen stakk hånda inn og fikk tak i halen på ormen og dro den ut, og trampet den i hjel!

Bernt og Karen Emilie fikk 8 barn:

Maren Gudrun (ble også kalt Gurine), f. 1896 på Nordseth. (Resten av barna født på Badstuen.)
Ole Adolf, f. 1898, døde 1922 av hjertefeil
Einar Bernhard, f. 1900, arbeidet i kriminalpolitiet i Oslo
Agnes Ingeborg, f. 1902
Ingvald Hartvig, f. 1904. (ble neste bruker av plassen)
Kristian Fredrik, f. 1907, arbeidet som malermester.
Kirsten Otilie, f. 1910, døde ca. 2 uker gammel.
Oskar Kolbjørn, f. 1913, arbeidet ved Kongsvinger Sag og mølle.

Ingvald Hartvig Berntsen fikk skjøte på eiendommen i 1943. Han var gift med Juline Johansdatter, f. 1914 på Svevad i Hernes. De fikk 3 døtre sammen. Ingvald døde på øvre Badstuen 1957. Juline døde i 1998. - I dag ligger et byggefelt med eneboliger over området, men Badstuen-navnet er brukt som veinavn.
Karen Emilie med krøttera i BadstuenKaren Emilie med krøttera i BadstuenJuline og Ingvald Badstuen med døtrene Unni og JuditJuline og Ingvald Badstuen med døtrene Unni og Judit

 

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive