Nyheter

Skolehistorie for Kongsvinger

"Fremad til lys og liv" -skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval
av Johan Seglsten

Høsten 2015 lanserte historielagene i Kongsvinger Johan Seglstens store skolehistorie for Kongsvinger kommune fram til 1964. 

Boka er på nærmere 600 sider og er illustrert med flere hundre bilder, figurer og tabeller. Forfatteren har selv stått for bilderedaksjon og layout.  Boka representerer en imponerende forskningsinnsats som har pågått i fire år.

Boka er til salgs i begge bokhandlene i Kongssenteret + i Frøken Herdahl, turistinformasjonen i Glommengata og på Gyldenborg, i kommunens servicetorg, og ellers gjennom de enkelte historielagene. Prisen er beskjedne 400.- kroner. 

Dette må være årets gave til alle med interesse for lokalhistorie generelt og skolehistorie spesielt!

 

 

Gruppe for arkeologi

Spor etter mennesker i førhistorisk tid     

spennespenneHvem var de menneskene som bodde i distriktet vårt i førhistorisk tid?

-Kan vi finne noen spor etter dem? (Funn i jord, huler, myrer, vann og sjø, av gjenstander, konstruksjoner eller andre spor av menneskelig aktivitet.)

Arkeologien finner stadig nye spor etter mennesker. Lenge mente man at det ikke var mye bosetting her oppover på det indre Østlandet i førhistorisk tid.
Denne tankegangen har endret seg etter hvert som man har kommet over nye funn.

Historielaget ønsker å sette i gang en ny gruppe, som skal kartlegge hva som finnes av kunnskap om førhistorisk tid i distriktet vårt.
Siktemålet er å lage en ressursbank som kan benyttes av alle interesserte, og offentliggjøre i lokale medier noe av det vi finner.

Hvis du har lyst til å være med: Kontakt Åsne Stolpe, tlf 926 80 556, eller Per Arne Gransæther, tlf 992 35 340.

Historisk statistikk

Vi har nylig lagt ut en lenke til SSBs historiske statistikk. Du finner den under hovedmenypunktet
LENKER, div. nettportaler. SSB presenterer dette stoffet slik:

"Digitaliserte publikasjonar gir ei oversikt med lenke til alle de digitaliserte publikasjonane fra 1826-2000. SSB skal digitalisere alle eldre statistikkpublikasjonar. Hittil har vi digitalisert over 20 000 slike, tilbake til 1835."

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive