• Hjem
  • Nærings- og arbeidsliv

Nærings- og arbeidsliv

Vi dokumenterer næringslivet i Kongsvinger kommune i eldre og nyere tid, ved hjelp av artikler, bilder og intervjuer. Vi hadde en utstilling om emnet i 2008, men fortsetter med å samle stoff.
Kontaktperson: Bjørn Sandberg.

Indlandsposten

Basert på et intervju med Ola Engebretsen

Jeg husker sånn i korte trekk, av det jeg har lest, at Indlandsposten ble startet i 1898. Og da kom bestefaren min, Karl Engebretsen til Kongsvinger som faktor i avisa. Etter noen tid kjøpte han avisa, og den ble jo da et familieforetakende. Han hadde flere sønner. Den eldste (Rolf i.a.) ble redaktør, Bjarne og Reidar drev trykkeriet, og Hans ble forretningsfører. Hans fikk en merkantil utdannelse, og faren min dro til Leipzig for å ta mesterbrevet. Han var der i begynnelsen av 20-tallet og fikk en grundig utdannelse og mesterbrev i boktrykkerkunsten, som de kalte det den gangen. 

Les mer …

UtskriftE-post

Familien Tveters forretningsdrift i Kongsvinger

Fra kolonial via barnetøy til musikk

Min far var sønn av Martin Tveter og Karoline Midtskog Halvorsdatter. Min bestefar var ansatt på jernbanen og fikk ødelagt et ben og fikk derfor stilling som portner ved Norsporta, der jernbanen krysset vegen på Norsenga. I desember år 1900 fikk han ikke åpnet porten tidsnok og ble tatt av toget, kun 34 år gammel. Bestemor Karoline var da tre måneder på veg. Det ble sagt at ingen trodde hun ville greie å gå fram med barnet. Hun hadde tross alt seks små barn å ta hånd om og ble anbefalt å adoptere bort noen av ungene, men nei – dette skulle hun greie. Den 11. juni fødte hun en sønn, min far, som naturlig nok fikk navnet Martin. Ikke lenge etter fikk hun overta stillingen som portner etter sin mann med en lønn på kr. 1.- pr. dag. Denne stillingen hadde hun i mange år, og den gang som nå var toget ofte forsinket, og hun måtte derfor stå ute og vente til det kom. 

Les mer …

UtskriftE-post

Rosenvinge luefabrikk 1951-1990

Carsten E. Rosenvinge, Oslo, grunnla sin fabrikk i 1933, og overførte i 1951 avdelingen for fabrikasjon av barneluer, barnehatter m.m. til Kongsvinger. Produksjonskapasiteten var her 90000-100000 stk. pr. år av barneluer, barnehatter og speiderluer for vinter- og sommerbruk. En dagsproduksjon bare av speiderluer kunne dreie seg om 1000 stk. pr. dag. Den første tiden arbeidet 20 unge kvinner i fabrikken, som først fikk lokaler i Indlandspostens nybygg i Brugata.

Les mer …

UtskriftE-post

Toppen barneluer

Etter samtale med Agnes Ruud

Agnes Ruud var bestyrerinne og den som designet modellene ved Rosenvinges luefabrikk fram til 1965. Da bedriften gikk konkurs i 1965, sto hun uten arbeid. Men etter oppfordring av en selger, besluttet hun å bruke sin kompetanse og innsatsvilje til å starte for seg selv. I 1966 etablerte hun sin egen bedrift med 3-4 syersker i underetasjen i huset i Badstuveien. Mannen, Ragnar, hadde jobb i det som da het DnC.

Les mer …

UtskriftE-post

Handel og vandel i Kongsvinger i 1925


”Kongsvinger by har en beliggenhet saa vakker som meget faa byer i vort land. Fra Glommen nede i dalbunnen strækker den sig nordover, op under den gamle fæstnings ærverdige mure, der ligger som en krone over byen og danner en vidunderlig silhuet mot himmelen, enten du ser den fra syd eller øst, - vekslende og eiendommelig som en middelaldersk borg paa bergtoppen.”

Les mer …

UtskriftE-post

  • 1
  • 2

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive