Musikkhistorie

Vi dokumenterer musikklivet i kommunen, som har vært usedvanlig rikt gjennom lang tid. I første omgang vil stoffet
ta utgangspunkt i materiale fra utstillingen "Musikalske tilbakeblikk" sommeren 2010. Etter hvert håper vi å kunne
supplere med artikler fra andre deler av kulturlivet.
Kontaktperson: Steinar Stolpe.

Dales barnekor

Nå er det publisert en større artikkel om Dales barnekor. Forfatter er Knut Knudsen, ivrig bidragsyter og deltaker i historielagets aktiviteter. Artikkelen gir en oversikt over korets virksomhet fra begynnelse til slutt, slik Knudsens kilder og hans egen hukommelse tilsier. Artikkelen finnes i siste utgave av tidsskriftet "Solør-Odal", altså nr. 1-2013, som utgis av Stiftelsen Kvinnemuseet-Museene i Glåmdal. Interesserte kan få kjøpt et eksemplar ved henvendelse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. - Vi håper etter hvert å kunne dekke byens mangslungne, øvrige korhistorie på våre nettsider også, men det er avhengig av at vi kommer i kontakt med noen som føler seg kallet for denne oppgaven. Det har ikke lykkes oss så langt.

UtskriftE-post

Musikklivet under krigen

Inspirert av Odd Holms artikkel (se nedenfor). Bygget på egne minner.

Odd Holm forteller bakgrunnen for at Kongsvinger Orkesterforening la ned virksomheten i 1942, og han fortsetter med å fortelle om orkesterforeningens to første konserter etter krigen. Ut fra dette kan en få inntrykk av at musikklivet var helt dødt mellom 1942 og 1945. Odd Holm har sine ord i behold når det gjelder akkurat orkesterforeningen.  Og Kongsvinger Bymusikk, som byens gatemusikkorps, fryktet i større grad enn orkesterforeningen å måtte stille opp ved NS-arrangementer. De la derfor messingen stille vekk. De begynte å øve litt igjen på ettervinteren 1945, slik at de sto klare til fredsdagene i mai.

Les mer …

UtskriftE-post

Musikkens Venner i Kongsvinger

Glimt fra konsertlivet gjennom 42 år

I en artikkel i Glåmdalen i sin tid ble det påpekt at mangel på konsertliv var påtagelig i denne landsdelen. Verken norske eller utenlandske kunstnere fant veien til Kongsvinger. Dette bidro til at det 10. mai 1954 ble dannet en lokalavdeling av Musikkens Venners Landsforbund (MVL) i Kongsvinger. Interimstyret valgte Erik Svenke Solum som formann.

Les mer …

UtskriftE-post

Skole

Glimt fra skolekorpstiden

Det var i 1920 at Selskabet for Kongsvinger Bys Vel gjorde opptakten til å danne et guttemusikkorps i Kongsvinger. Byens ærverdige fedre, samlet i det like ærverdige Byens Vel, fant ut at det var en nasjonal skam og en fornedrelse for byen at man hver 17. mai måtte hente svenske janitsjarer fra Eda til opptogene gjennom byens gater. På den norskeste av alle dager måtte blåserne være norske, mente de gamle. ”En del horner blev indkjøpt” heter det i gamle annaler. Etter et mislykket forsøk på å rekruttere medlemmer fra folkeskolen, ble det tilfeldigvis Kongsvinger I. speidertropp som ble utstyrt med messinginstrumenter og dannet et guttemusikkorps. På et bilde fra 1923 kan en se speidertroppen med sine instrumenter.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger Orkesterforening

Glimt fra foreningens historie

Når Kongsvinger på 1900-tallet skulle få sitt eget amatørsymfoniorkester, skyldtes det initiativet til den nytilsatte organist Adolf Gustavsen. Fra århundreskiftet fantes det kun små ensembler av strykere og blåsere i festningsbyen, men da denne allsidige musikeren tiltrådte i 1921, fikk han raskt etablert både et mannskor og et lite orkester. Samtidig gikk han i gang med opplæring på ulike instrumenter, slik at flere av den gamle garde i orkestret fikk sin første skolering av Gustavsen.

Orkestret møttes til faste ukentlige øvelser fra høst til vår, og sammen med Kongsvinger Mannskor inviterte Orkesterforeningen til populære konserter med iørefallende program i rådhussalen og i kirken.

Kongsvinger Orkesterforening fikk tidlig en fast og stabil kjerne av dyktige og rutinerte amatørmusikere, noen av de eldste var tilmed kinomusikere i stumfilmens dager. De første årene var Georg Svenningsen orkestrets faste tillitsmann, først i 1938 ble foreningen formalisert med vedtekter og styrevalg, og fra den tiden har vi foreningsprotokoller med årsberetninger, konsertprogrammer og anmeldelser.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger Musikkskole

Etter vedtak i kommunestyret i 1970 om at det skulle opprettes en kommunal musikkskole i Kongsvinger, ble det våren 1973 tilsatt daglig leder. Dermed var Kongsvinger Musikkskole (KM) en realitet. KM var en av de første kommunale musikkskolene i landet. Det var diskusjon om hvorvidt skolen skulle tilordnes skoleetaten eller kulturetaten. Resultatet ble at skolen skulle være en skole på lik linje med de andre skolene i kommunen, og den ble derfor en del av skoleetaten. Et styre ble valgt med prost Erik Svenke Solum som leder. Styret besto ellers av ligningssjef Gunnar Biller, dessuten Ellen Weberg som kommunens representant.

Les mer …

UtskriftE-post

Musikk i mørketid

Kongsvinger Orkesterforening i krigsårene

For et par år siden bød historielaget på et interessant foredrag av Per Erik Rastad om det tyske prisemannskapet fra City of Flint, som vinteren 1939-40 satt internert på festningen. Slik kom Kongsvinger i nærkontakt med storkrigen som var brutt ut i Europa, etter at det norske nøytralitetsvernet var blitt satt på en alvorlig prøve. Men temaet har også tilknytning til vår lokale musikkhistorie, og ble berørt i utstillingen ”Musikalske tilbakeblikk”, vist i Aamodtgården sommeren 2010. 

Les mer …

UtskriftE-post

Rolf Lennart Legrem - musiker og musikkhandler

Jeg er født 10. januar 1926 i Oslo. Hele oppveksten bodde jeg på Årnes, og vokste opp i mellomkrigstida, jeg var fjorten år da krigen brøt ut. Jeg husker en del fra krigen. På Årnes lå det flere hundre tyskere i Runnileiren. Det var jo vanlige soldater, og de var ikke så farlige som vi trodde de var.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive