Byen

Byhistorie

Beretninger om liv og levned i gamle Kongsvinger, dels basert på intervjuer.

Jonas Lies skrivepult

100 års fravær fra Kongsvinger

Jonas Lie ble autorisert sakfører i august 1859 og flyttet til Kongsvinger, hvor det på denne tiden var hele fem sakførere. Lie fikk jobb som fullmektig hos sin fetter overrettssakfører Georg Henriksen, en bror av bankkasser Carl Henriksen. I 1860 giftet Lie seg med sin kusine Thomasine Lie, datter av prokurator Michel Strøm Lie, og startet sin egen sakførerforretning.

Les mer …

UtskriftE-post

Herdahl-butikken


Elias Pedersen Herdahl kom fra Løten. Sammen med byggmester G. Schüssler bygget han Vinger Mølle og Sagbruk i 1882 . ”Herdahlssalen” har navn etter han. Der drev han kjeglebane og restaurant i mange år. Hans sønn Otto var baker, men hadde kolonialhandel 1902 – 1904 i Baanrudgården. Han  flyttet deretter sin butikk til Howbrendergården, som han kjøpte i 1910. Det ble ”Herdahlbutikken.”  Hans sønn, Sverre 26/5 1907 – 13/8 2005, som vi forbinder med butikken, overtok tidlig på 1950-tallet. Han drev butikken til 2.november 1979.

Les mer …

UtskriftE-post

Louise Koht Grødtvedts husstellskole i Kohtgården

Tante Louise, søster av Stefan, ble født 6. jan.1888 i Bispegaden 18 i Oslo. Hennes foreldre var Julie Arnesen, (hvis far var los i Oslo Havnevesen), og Hans Jacob Koht ( født og oppvokst i Tromsø). Disse tre bodde sammen med besteforeldrene i en liten stue med grønn plen som skrånet ned mot Oslofjordstranden, forteller barnebarnet Randi. For Hans J. Koht var det nødvendig å finne seg et arbeid, og valget falt på Kongsvinger by. Her ble sønnen Stefan Jacob født 1. des.1890. På denne tiden fikk de leie manufakturforretningen til frk. Mathilde Larsen. Denne ble startet opp i 1874 i Ny Storgade 3. Hans Jacob kjøpte denne og gården som de bodde i året 1892, og Julie overtok driften av forretningen som fikk navnet M. Larsen Eftf.

Les mer …

UtskriftE-post

Svante Julius Jønsson

Svante Julius Jønsson var en markant personlighet i Kongsvinger i mange år. Han var svensk, født i Lund i 1887, og kom til Kongsvinger like etter første verdenskrig. Han døde i 1963 og ble gravlagt ved Vinger Kirke.

Les mer …

UtskriftE-post

Forretningsliv i Storgata 1937


Jeg vokste opp i daværende Storgata 26, Holtegården. Hovedgården mot gata og det huset vi bodde i, bakgården, står der i dag, men de gamle uthusene er vekk.  Jeg begynte på skolen i 1937 og prøver å tidfeste mine erindringer til dette året.  Et par år tidligere eller et par år senere var enkelte ting annerledes. 

Les mer …

UtskriftE-post

  • 1
  • 2

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive