• Hjem
  • Flere emner
  • Andre historiske artikler

Andre historiske artikler

Her presenterer vi en del artikler som ikke naturlig faller inn i andre kategorier. Artiklene er ikke nødvendigvis utelukkende av lokalhistorisk art.

Gamle veger i Glåmdal

Det har fra de tidligste tider vært en viktig veiforbindelse fra Vinger, via Lier og Granli, gjennom Eidskog og over til Sverige. Vannveiene var viktige, og mye ferdsel gikk over Vingersjøen, spesielt på vinterstid. Fra Snorre vet vi at både Harald Hårfagre og Håkon den gode dro på krigerferd her for å erobre eller skattlegge Värmland.

Les mer …

UtskriftE-post

Søvnige kirkegjengere

Menighetsliv i eldre tid

I middelalderen og senere fulgte prestene et bestemt opplegg når de skulle holde prekener i kirkene. Det forelå strenge regler for hvordan en preken skulle formes. Man måtte velge et bestemt tema, som gjerne ble nevnt i begynnelsen av prekenen, ofte med en henvisning til et skriftsted. Så fulgte en innledningsfrase, kalt exordium.

Les mer …

UtskriftE-post

Bonden og den hellige handling

Glimt fra åkerbrukets historie

Bondeyrket var både strevsomt og tidkrevende før den industrielle revolusjonen satte inn for alvor omkring 1830 og fremover. Redskapene var gjerne temmelig enkle og primitive. De krevde mye av brukerne. Arbeidet tok lang tid. Folk utover bygdene levde av jordbruk, krøtterhold, skogbruk, jakt og fiske. Dette var primærnæringene.

Les mer …

UtskriftE-post

Henrettelser i eldre tid

Glimt fra gamle straffemetoder

Henrettelser ble som regel utført offentlig i eldre tid. De skulle tjene til skrekk og advarsel. Men her må en erindre seg at henrettelsene også skulle være oppbyggelige. Folk skulle lære noe vesentlig ved å se på henginger eller halshogginger. Det var viktig at forbryteren viste sin anger og ruelse. Presten var til stede og oppfordret synderen til å ransake sitt sinn og angre før han eller hun skulle møte sin skjebne på Dommens dag.

Les mer …

UtskriftE-post

Da mila på timen var god fart

Minner fra skysstasjonstida i Kongsvinger 

Det er ikke så forskrekkelig mange år siden drosjebilene overtok skysstrafikken. Ennå lever mange som minnes den tid da man trafikkerte veiene med hest, og skysskaren holdt god fart når han avviklet mila på timen, men koselig kunne det også være dypt nede i ulveskinnspelsen når man var godt kledd.

Les mer …

UtskriftE-post

  • 1
  • 2

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive