Gravminner

Artiklene i denne seksjonen er tidligere publisert i Menighetsbladet for Vinger og Austmarka.

Ole Boger- bygdekunstneren

Ole Boger gravRundt 30 meter til høyre for inngangen til Vinger kirke står et lite gravminne i kanten av veien som går nedover kirkegården. Dette er gravminnet over Ole Boger, som også er laget av ham selv. Det er i marmor og rundt 70 cm. høyt. Det eneste som står helt nederst er: Ole Bogers familiegrav; ingen datoer eller annen informasjon. Og så kan en undre seg over motivet som er meislet inn. Personen er i en tenksom positur, i ferd med å stige over en terskel, kanskje døden?  Kanskje er det et bilde på Ole Boger selv, som var en unnselig og forsiktig person, men med et stort talent for å lage skulpturer i tre og stein.

Les mer …

UtskriftE-post

Hvem var A. Olsen?

Olsen Dannevig 1033Øverst på en av de mest markerte gravminnene til høyre for inngangen i Vinger kirke står det: A. Olsen, Kjøbmand, Forlikskommisær, Bankdirektør. 1833- 1912.  Det står også flere navn på gravsteinen: hustru Ingeborg (1840 -1909), og M. Dannevig og hustru Magna bl.a. Hvem var denne A. Olsen og hva utrettet han i Kongsvinger slik at han etterlot seg det som trolig er det største gravmonumentet på Vinger kirkegård, med en vekt på kanskje 4 tonn granitt?

Ved å grave i litt ulike kilder stiger det fram følgende bilde av Anders Olsen som han het, selv om han som regel bare ble kalt. A. Olsen, var født i 31.3.1833, av foreldrene Ole Fredriksen og Marie Johannesdtr, på plassen Bjørnstadeie i Østre Toten, ut fra kirkeboka. I følge boka ‘Bli med i gata’ av Knut Ingar Hansen, skal familien ha bodd på Helgøya  på en husmannsplass under Hovinsholm før den flyttet til Smørvika, Toten, etter at faren døde i en ulykke. Dette er kanskje ikke helt sikkert, ettersom i hvert fall to av barna ble født i Smørvika og med den samme faren.

Les mer …

UtskriftE-post

Johan Anton Lampe - byens første kateket

På et enkelt gravminne helt inn til baksiden av kirken mot nord står det ‘Johan Anton  Lampe født 27 August 1836, død 13 Desember 1871. Tak for din virken’.  Steinen er blitt flyttet fra en grav som opprinnelig var like i nærheten. 
Han ble født i Skjerstad av foreldrene Johan Fredrik Lamp, født 1811 i Bergen, og Marte Susanne, født Lund i 1799 på Færøyene. Faren var da sokneprest i Skjerstad og senere i Lødingen, Kolvereid  og Bamble. Johan Anton var søskenbarn av både faren og moren til Alida Eline Lampe som var gift med sokneprest Harald Devold i Vinger. 

Johan Anton Lampe, som da var cand.theol., kom i august 1865 til Kongsvinger etter å ha blitt ordinert i Vang kirke, for å ta over den nyopprettede kateketstillingen. En del av stillingen var at han skulle være bestyrer og førstelærer på den nyopprettede borgerskolen. Den 30. august 1865 begynte skolen i med 30 elever og tre lærere i distriktslege Heibergs gård i Torvgaten 2, der Lampe også bodde. Lampe døde allerede i 1871, bare 35 år gammel, men hadde allerede blitt aktet og avholdt av byens befolkning, og bystyret fulgte han til graven. Han var allsidig, og det er sagt at byens første kor sang en sang av Lampe ved prost Rynnings begravelse. Videre tok han initiativ til den første misjonsforening for Kongsvinger og Vinger, og han ble foreningens første formann 18. juni 1871. 

Kilder: Olaf Brynn; ‘Kongsvinger – en historisk oversikt 1682-1854 -1929’, folketellinger. 

UtskriftE-post

  • 1
  • 2

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive