Krig og forsvar - Kongsvinger-Vinger historielag

Da krigen kom til Skakkland

Noen dager etter at tyskerne den 9. april 1940 gikk i land i Oslo, kom det to norske militære hjem til oss på Boger og ga oss beskjed om at vi måtte evakuere. Den ene var for øvrig Herlof Dannevig. Det ville bli opprettet mitraljøsestillinger i skogkanten 200 meter ovenfor husene, og vi måtte regne med at disse ville bli liggende midt i ildlinjen og bli beskutt eller satt i brann når tyskerne kom.

Lensmann Jahnsen

Rolf Jahnsen (1885 – 1940) var født i Drøbak. Etter gjennomført politiutdannelse praktiserte Jahnsen ved Nes lensmannskontor før han ca. 1918 ble utnevnt til lensmann i Vinger herred, en stilling han også hadde da krigen nådde Kongsvinger i aprildagene 1940.

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive