Byen - Kongsvinger-Vinger historielag

Gamle Grensesteiner

Historielaget hadde nylig en vandring for å høre historien om de gamle grensesteinene mellom Kongsvinger og Vinger. Man konsentrerte seg i denne omgang om Øvrebyen, der steinene er fra 1854. Bare i denne bydelen finnes 13 slike steiner bevart. Tilsvarende merker finnes også i Midtbyen og på Stasjonssida. Når en ser hvor tett de sto, og hvordan grensene gikk, får man et levende inntrykk av hvor smalt og lite areale Kongsvinger by dekket før kommunesammenslåingen. Kjell Rymoen har satt seg grundig inn i denne historien og har utarbeidet et detaljert kart. Han var en kyndig og interessant guide for de ca. 30 personene som var med på runden. 

En kartskisse, som Kjell Rymoen har laget, finner du ved å trykke "Les mer"

Skomaker Myhrvold

Av Fredrik Kristiansen fikk historielaget på 80-tallet i gave et bilde av et ektepar som sitter utenfor huset sitt i nordenden av bybrua. På bildet ser vi ei enkel lita stue med et eldre ektepar sittende foran på verandaen. Foran huset går det tre hvite geiter. Stakittgjerder omkranser veien fram til huset. Bak skimter vi et uthus. Bildet utstråler enkelhet, fred og harmoni.

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive