Litt lesestoff igjen

Medlemsbladet nr. 2 er ute.
Vognmannstradisjonen i Kongsvinger er ett av temaene. Bidragsytere her er Eli Skyberg, som skriver om sin bestefar og hans virksomhet og slekt. Fra Glåmdalens serie «Den gang da» bidrar Frede Eriksen med fortellingen om Kristen Haftun. Redaktørens bidrag minnes Oscar Thue, Georg Svenningsen og  Sæmund Korsmo med Blakken. Redaktøren står ellers for en liten artikkel om Sæter skole, basert på opplysninger fra Seglstens «Fremad til lys og liv», og om kvinnelige fotografer og andre yrkeskvinner.

Interessant er også Per Erik Rastads gjengivelse av Thor Hofsbros foredrag på festningen i 2011: «En tenårings opplevelser fra okkupasjonen av Kongsvinger».

Ellers inneholder bladet noen historiske fakta om Hauge-kvartalet, hvor mye av bebyggelsen nylig er fjernet. Det er John Fulland som skriver om dette. Et kort supplement om Kongsvinger Farvehandel av Bjørn Sandberg hører med her.