Medlemsblad nr. 1-2019

Medlemsblad nr. 1-2019 er nå distribuert til medlemmene, med fyldig, lokalhistorisk stoff. En artikkel om konfeksjonsbedriftene Dannevig AS og Danco AS innleder bladet. Den baserer seg bl.a. på opplysninger fra Per Morten Dannevig og Knut Sverre Dannevig, og på samtaler med Karin Melby og Inger Lise Johnsen, som begge var ansatt i produksjonen.

Per Erik Rastad fortsetter gjengivelsen av Axel Hess’ erindringer, og han bidrar også med en interessant og artig artikkel om Kronprins Carl (den senere kong Carl 15.) og hans reise gjennom distriktet vårt på vei til Christiania.

Vi får også en gjennomgang av historien til Kongsvinger blanda kor. Det er Jorunn Pedersen som har skrevet denne. Hun er den eneste av nåværende kormedlemmer som har vært med helt fra første stund. Artikkelen forteller om et aktivt kor, med omfattende konsert- og turnevirksomhet, med til dels store, kompliserte verk og samarbeid med kjente artister. Korets rolle ved alle oppsetningene av Festningsspillet kommer også fram.

Det er hyggelig også å kunne presentere en artikkel av tidligere museumsdirektør Kari Sommerseth Jacobsen. Den dreier seg om kvinnelige fotografer, – «fotografistinder»- i Kongsvinger. Hovedvekten ligger på Olga Christoffersen, og artikkelen er en tilpasset versjon av en større artikkel som sto på trykk i «Solør-Odal» i 1988.