Nytt medlemsblad

Så er årets siste medlemsblad sendt ut til alle registrerte medlemmer. Medlemmene må selv være påpasselige med å melde eventuelle adresseendringer til laget, fortrinnsvis til Bjørn Sandberg, bjsand43@online.no.
Blad nr. 4-2017 har et visst preg av den forestående julen, som naturlig er, men flere lokalhistoriske artikler tiltrekker seg også oppmerksomhet. Først vil vi nevne at forsiden er en vinterlig illustrasjon av tegneren Gunnar Østbøll, hentet fra bladet Illustrert fra 1941.

Liv Toreng har funnet en artikkel i Hedemarkens Amtstidende fra januar 1903, «Jul i gamle Solør». Teksten gir et bilde av juleforberedelsene i gamle dager.

Videre får vi en interessant beretning om Gaukstads papirhandel, som mange i voksen alder sikkert husker godt. Denne er skrevet av etterkommere og svigersønn av Bjarne Gaukstad.

På midtsidene finner vi et gammelt bilde med gammelbrua som sentralt motiv. Det merkelige med dette bildet er at det viser en bekk eller evje, muligens i det området vi kalte Feitdalen. Det foreligger ingen sikre opplysninger på hva dette kan ha vært.

Et utdrag av Sverre Herdahls memoarer er også tatt inn. Det er datteren, Sigrid Gulbrandsen-Dahl som har bidratt med dette. Som mange vil huske, var Sverre Herdahl en kjent og aktet kjøpmann her i byen, og dessuten en av de fremste innen skyttermiljøet i Norge.

Utdrag fra Knut Ingar Hansens bok «Bli med i gata» gir mye opplysninger, både om personer og steder/gårder. Endelig er det tatt inn en artikkel av Johan Seglsten om Rålien skolekrets.

Som vanlig er det trykket opp et visst ekstraopplag som er tilgjengelig i løssalg for de som måtte være interessert.