Det siste lokaloppgjøret på Kongsvinger

Jo Raabe PÅ DEN ENE BANEHALVDELEN ARBEIDERNE, PÅ DEN ANDRE BORGERSKAPET. LOKALOPPGJØRET MELLOM KIF OG FRAM I PINSEN 1939 HANDLET LIKE MYE OM KLASSEKAMP  SOM...

Puttara-populært friluftsområde

Liv Toreng Puttara ligger mellom Holt og Digerudlia. Navnet er blitt mye diskutert. En teori er at det er fra finsk. Puuthara betyr vakker hage...

Bøker i 150 år

KÅSERI VED ÅPNINGEN AV NYE KONGSVINGER BIBLIOTEK Åsne Stolpe ”Skaf Bøndene Bøger! Leve Frihed og Sandhed og Menneskekjærlighed!” Dette utropet fra Henrik Wergeland kan stå som...

Kongsvinger Røde Kors

Mimi Trømborg Artikkelen baserer seg på et foredrag i anledning 90-årsmarkeringen av Kongsvinger Røde Kors i 2013. (red.) Sveitseren Henry Dunant kom på vei hjem i...

Spetalen og gruvene i gammel tid

Arne Linner Navnet Spetalen skal komme av det latinske spitali, som betyr sykehus eller herberge. Ved Spetalen mener man det har ligget et såkalt ”sålehus”,...

Historien om jernet

 Åsne Stolpe Jern har vært et uunnværlig metall opp gjennom tidene. I vårt eget distrikt har vi også en rik historie om jernet. Det har...

Glimt fra Glåmdals bergverkshistorie

Egil Toreng Artikkelen ble opprinnelig trykt i Glåmdalens jul 1957. DRØMMEN OM MALMEN Drømmen om å finne glinsende årer av edel malm er gammel her i vårt...

Gestapo i Kongsvinger-distriktet

Bjørn Holtbråten                                             ...

En hendelse ved grensen i 1941

Bjørn Holtbråten Her skal fortelles om ei grav på Eda kirkegård.  På slutten av 50-tallet sto det et trekors her med navnet Wilhelm Jutzi, død...

Et minnesmerke på Liermoen

Bjørn Sandberg Fra avkjøringa av hovedveien inn på Liermoen, langs Snarevegen, etter ca. 300 meter, på venstre side, er det satt opp et kors med navnet...

Da krigen kom til Skakkland

Gunnar Hesbøl Noen dager etter at tyskerne den 9. april 1940 gikk i land i Oslo, kom det to norske militære hjem til oss på...

Lensmann Jahnsen

Jon Syse Rolf Jahnsen (1885 – 1940) var født i Drøbak. Etter gjennomført politiutdannelse praktiserte Jahnsen ved Nes lensmannskontor før han ca. 1918 ble utnevnt til...

Engelske våpen brukt ved Lier i 1814

Per Erik Rastad Under Napoleonskrigene var de fleste land i Europa alliert med Frankrike som var den ubestridte landmakt, mens motstanderen England dominerte til havs....

Bosetting ved Vingersjøen

Bjørn Holtbråten Områdene rundt Vingersjøen har ei interessant bosettingshistorie. For å finne ut av hvor de første bosettingene var, har vi skriftlige kilder, stedsnavn og...

Gravfunnet på Tråstad

Bjørn Holtbråten Det var i september 1939 at graven ble funnet. Det skjedde ved en tilfeldighet. Krigsskolen hadde øvelse på Tråstad Nordre, og under en...

Historielagets logo og hvilken historie en grav kan fortelle oss

Bjørn Holtbråten Det gikk ikke mange år etter historielagets oppstart til laget begynte å tenke ut hva de skulle bruke som emblem/logo. Valget falt på...

Hofs kirkja a Vingri

Henning Eriksen Stedet hvor kirken stod i middelalderen, må ha vært et bygdesentrum i merovingertid/vikingetid. Gården har kanskje opprinnelig hett Vingr etter elva. Elvennavnet forekommer...

Funnene på Liermoen i 2003

Åsne Stolpe Før golfbanen på Liermoen ble anlagt, foretok fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum i Oslo arkeologiske utgravninger i området. Følgende er et sammendrag av fornminneseksjonens rapport. Det...

Arkeologiske notater

Henning Eriksen Notater om arkeologiske funn i Vinger, Brandval og Austmarka, gjort av Henning Eriksen 1991 og 1996. Noen av opplysningene baserer seg også på en...

Knappen fra Lier

Per Erik Rastad Den 2. august 1814 kjempet norske styrker ved Lier mot en fremrykkende svensk brigade. Kampene endte med at svenskene trakk seg tilbake...