Lensmann Jahnsen

Jon Syse Rolf Jahnsen (1885 – 1940) var født i Drøbak. Etter gjennomført politiutdannelse praktiserte Jahnsen ved Nes lensmannskontor før han ca. 1918 ble utnevnt til...

Engelske våpen brukt ved Lier i 1814

Per Erik Rastad Under Napoleonskrigene var de fleste land i Europa alliert med Frankrike som var den ubestridte landmakt, mens motstanderen England dominerte til havs....

Bosetting ved Vingersjøen

Bjørn Holtbråten Områdene rundt Vingersjøen har ei interessant bosettingshistorie. For å finne ut av hvor de første bosettingene var, har vi skriftlige kilder, stedsnavn og...

Gravfunnet på Tråstad

Bjørn Holtbråten Det var i september 1939 at graven ble funnet. Det skjedde ved en tilfeldighet. Krigsskolen hadde øvelse på Tråstad Nordre, og under en...

Historielagets logo og hvilken historie en grav kan fortelle oss

Bjørn Holtbråten Det gikk ikke mange år etter historielagets oppstart til laget begynte å tenke ut hva de skulle bruke som emblem/logo. Valget falt på...

Hofs kirkja a Vingri

Henning Eriksen Stedet hvor kirken stod i middelalderen, må ha vært et bygdesentrum i merovingertid/vikingetid. Gården har kanskje opprinnelig hett Vingr etter elva. Elvennavnet forekommer...

Funnene på Liermoen i 2003

Åsne Stolpe Før golfbanen på Liermoen ble anlagt, foretok fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum i Oslo arkeologiske utgravninger i området. Følgende er et sammendrag av fornminneseksjonens rapport. Det...

Arkeologiske notater

Henning Eriksen Notater om arkeologiske funn i Vinger, Brandval og Austmarka, gjort av Henning Eriksen 1991 og 1996. Noen av opplysningene baserer seg også på en...

Knappen fra Lier

Per Erik Rastad Den 2. august 1814 kjempet norske styrker ved Lier mot en fremrykkende svensk brigade. Kampene endte med at svenskene trakk seg tilbake...

Johan Anton Lampe – byens første kateket

Jan Byfuglien På et enkelt gravminne helt inn til baksiden av kirken mot nord står det ‘Johan Anton  Lampe født 27 August 1836, død 13...

Hvem var A. Olsen?

Jan Byfuglien Øverst på en av de mest markerte gravminnene til høyre for inngangen i Vinger kirke står det: A. Olsen, Kjøbmand, Forlikskommisær, Bankdirektør. 1833-...

Ole Boger – bygdekunstneren

Jan Byfuglien Rundt 30 meter til høyre for inngangen til Vinger kirke står et lite gravminne i kanten av veien som går nedover kirkegården. Dette...

Jacob Nielsen, en sentral mann i Norge i årene rundt 1814,...

Jan Byfuglien På Vinger kirkegård er det en grav som skiller seg fra de fleste andre. Den står på sørsiden og er en  jernkonstruksjon avgrenset...

Drama i prestegården

Jan Byfuglien Litt bortgjemt under en lav busk nede til høyre for Vinger kirke finnes det en gravstein for Laura Helene Birkeland Devold, f. 11.12.1906...

Hvem var Ole A. Speismark?

Jan Byfuglien Ett av de mest markerte gravminnene til høyre for inngangen til Vinger kirke tilhører murer Ole. A. Speismark f. 8.5.1843, d. 1.10.1922, og ...

Heber-Hansen: Landhandlere

Jan Byfuglien Rett til høyre for inngangen i Vinger kirke står en gravstein som skjuler en interessant familiehistorie og en viktig del av Kongsvingers historie....

To Rynning-brødre: landhandler og prest

Jan Byfuglien SIGVARDT IRGENS RYNNING Gravstedet til Sigvardt Irgens Rynning, f. 23. okt. 1809, død 26. sept. 1871, og kona Marthe Elisabeth, født Nordby 17. oktober...

Qvam familiegrav

Jan Byfuglien Til venstre for inngangen til Vinger kirke står det to like gravstøtter innenfor et avgrenset område. På den ene står det: Gaardbruger Sylfest Qvam,...

Et gravminne over familien Stabell

Trond Hagerud   En sommerfugl, -  symbolet på gjenfødelse og oppstandelse preger det store, robuste smijernskorset litt sør-øst for Vinger kirke. At graven er gammel levnes...

Ga navn til «Christiansen-gården»

Jan Byguglien Gravstedet til familien Christiansen ligger til høyre for inngangen til Vinger kirke, nesten nede ved kirkegårdsmuren.  Caspar Christiansensen (noen ganger feilaktig kalt Christopher)...