Johan Anton Lampe – byens første kateket

Jan Byfuglien På et enkelt gravminne helt inn til baksiden av kirken mot nord står det ‘Johan Anton  Lampe født 27 August 1836, død 13...

Hvem var A. Olsen?

Jan Byfuglien Øverst på en av de mest markerte gravminnene til høyre for inngangen i Vinger kirke står det: A. Olsen, Kjøbmand, Forlikskommisær, Bankdirektør. 1833-...

Ole Boger – bygdekunstneren

Jan Byfuglien Rundt 30 meter til høyre for inngangen til Vinger kirke står et lite gravminne i kanten av veien som går nedover kirkegården. Dette...

Jacob Nielsen, en sentral mann i Norge i årene rundt 1814,...

Jan Byfuglien På Vinger kirkegård er det en grav som skiller seg fra de fleste andre. Den står på sørsiden og er en  jernkonstruksjon avgrenset...

Drama i prestegården

Jan Byfuglien Litt bortgjemt under en lav busk nede til høyre for Vinger kirke finnes det en gravstein for Laura Helene Birkeland Devold, f. 11.12.1906...

Hvem var Ole A. Speismark?

Jan Byfuglien Ett av de mest markerte gravminnene til høyre for inngangen til Vinger kirke tilhører murer Ole. A. Speismark f. 8.5.1843, d. 1.10.1922, og ...

Heber-Hansen: Landhandlere

Jan Byfuglien Rett til høyre for inngangen i Vinger kirke står en gravstein som skjuler en interessant familiehistorie og en viktig del av Kongsvingers historie....

To Rynning-brødre: landhandler og prest

Jan Byfuglien SIGVARDT IRGENS RYNNING Gravstedet til Sigvardt Irgens Rynning, f. 23. okt. 1809, død 26. sept. 1871, og kona Marthe Elisabeth, født Nordby 17. oktober...

Qvam familiegrav

Jan Byfuglien Til venstre for inngangen til Vinger kirke står det to like gravstøtter innenfor et avgrenset område. På den ene står det: Gaardbruger Sylfest Qvam,...

Et gravminne over familien Stabell

Trond Hagerud   En sommerfugl, -  symbolet på gjenfødelse og oppstandelse preger det store, robuste smijernskorset litt sør-øst for Vinger kirke. At graven er gammel levnes...

Ga navn til «Christiansen-gården»

Jan Byguglien Gravstedet til familien Christiansen ligger til høyre for inngangen til Vinger kirke, nesten nede ved kirkegårdsmuren.  Caspar Christiansensen (noen ganger feilaktig kalt Christopher)...

Krusifikset i Vinger kirke

Jan Byfuglien Krusifikset på alteret i Vinger kirke kom på plass til første søndag i advent 2016, etter en omfattende restaurering. Det følgende er en...

Oberst Peder Berhard Anker

Trond Hagerud KOMMANDANT PÅ KONGSVINGER FESTNING OG ADELSMANN I et område på kirkegården som i sin tid var avgrenset for de militære står et høyreist, litt...

Magnus Christian Fritzner

Trond Hagerud Oberstløytnant Magnus Christian Fritzner (1788 - 1836), kommandant, og Jonas Gahr Støres tipp-tippoldefar I det sydvestre hjørnet av Vinger kirkegård, hvor den gamle gamle...

Thorvald Olsen – første kjøpmann i Glommengata

Jan Byfuglien Ved foten av en større bautastein nede til høyre for inngangen til Vinger kirke står det «Kjøpmand Thorvald Olsen’s familiegrav».  De som er...

Husmannsplassen Øvre Badstuen

Per Skogrand I Vinger bygdebok nevnes husmannsplassen Badstuen under Sidselrud, trolig brutt opp allerede på 1600-tallet. Flere nevner at navnet egentlig har vært ”Bas-stuen”, en...

Distriktslege Jacob Forseth

Per Øyvind Skarphol Mange eldre Kongsvinger-boere vil huske dr. Jakob Forseth, byens avholdte lege gjennom to mannsaldre. Jacob Forseth var født i 1868 i Stod (nå...

En grav

Terje Kristiansen På sørsiden av Vinger kirke ligger det en grav som skiller seg ut fra de andre. Det er en forseggjort jernkonstruksjon avgrenset av...

Anna Qvam og hennes samtid

Åsne Stolpe Når vi begynner å søke etter hvem Anna Qvam og hennes mann August Qvam var, stiger det fram et bilde av to særdeles...

Kommandant Werenskiold

Frederik D. Werenskiold Følgende brev er skrevet til Gunnar Tanga i 1954 av en av Erik Werenskiolds sønner, Werner. Han forteller om sin bestefar Frederik...