Dales barnekor

Red. I tidsskriftet Solør-Odal nr. 1-2013 er det publisert en større artikkel om Dales barnekor. Forfatter er Knut Knudsen, ivrig bidragsyter og deltaker i historielagets...

Musikk i mørketid

Odd Holm KONGSVINGER ORKESTERFORENING I KRIGSÅRENE For et par år siden bød historielaget på et interessant foredrag av Per Erik Rastad om det tyske prisemannskapet fra...

Glimt fra skolekorpstiden

Kjell Gylterud Det var i 1920 at Selskabet for Kongsvinger Bys Vel gjorde opptakten til å danne et guttemusikkorps i Kongsvinger. Byens ærverdige fedre, samlet...

Kongsvinger musikkskole

Øyvind Torgersen Etter vedtak i kommunestyret i 1970 om at det skulle opprettes en kommunal musikkskole i Kongsvinger, ble det våren 1973 tilsatt daglig leder....

Kongsvinger orkesterforening

Odd Holm GLIMT FRA FORENINGENS HISTORIE Når Kongsvinger på 1900-tallet skulle få sitt eget amatørsymfoniorkester, skyldtes det initiativet til den nytilsatte organist Adolf Gustavsen. Fra århundreskiftet...

Musikkens Venner i Kongsvinger

Liv Grambo GLIMT FRA KONSERTLIVET GJENNOM 42 ÅR I en artikkel i Glåmdalen i sin tid ble det påpekt at mangel på konsertliv var påtagelig i...

Musikklivet under krigen

Kongsvinger orkesterforeningKnut Knudsen Inspirert av Odd Holms artikkel. Bygget på egne minner. Odd Holm forteller bakgrunnen for at Kongsvinger Orkesterforening la ned virksomheten i 1942, og...

Lunderbye Nor/Nor vestre (søndre) i Vinger

Finn Sollien og Bjørn Holtbråten På flatene ved noret som renner ut i Glomma fra Vingersjøen lå den gamle gården Nor. Gården var som navnet...

Stasjonsmestergården – Glommengt. 21

Per-Øyvind Skarphol.   Stasjonsmestergården, tegning av Per-Øyvind SkarpholGlommengata 21, eller Stasjonsmestergården som den også er kalt, er det siste av de gamle trehusene i Glommengata. Huset...

Gården Lier-Rasta

Per Skogrand I Vinger bygdebok bd. I står det at Rasta er et gammelnorsk ord for utmark (utrast=utmark). Plassen er gammel og nevnt  i 1753...

Kalbakken

Per Arne Gransæther I den sørvestvendte lia i Skakkland var det for det meste slik at nedenfor den marine grensen, ca. 200 m.o.h., lå den...

Kjølen (nedre) 43/5 av Øiset øvre

Per Arne Gransæther. Kjølen er ikke vist på kartet fra 1806, så den var husmansplass bare noen få år før den ble kjøpt og skyldsatt...

Husmannsplasser på Nyhus, g.nr. 45 i Vinger

Per Arne Gransæther. Det er to kjente husmannsplasser under Nyhus, Hausen og Tørrbakk. Før 1800 kjenner vi bare en husmann på Nyhus og det er...

Da klokka klang

Åsne Stolpe Historien om skolereformene og om Skinnarbøl gamle skole 150ÅRS-JUBILEUM Skinnarbøl skole fyller 150 år. Ordfører Øystein Østgaard åpnet den nye utstillingen. Foto: Åsne StolpeDen gamle...

Skolemuseet på Skinnarbøl

Åsne Stolpe DEN GAMLE SKOLEN Huset brukes som skolemuseum og driftes av de fire historielagene i kommunen. Huset holdes åpent for allmennheten og for skolene, barnehagene...

Kongsvinger sentralskoles historie

Per Erik Rastad Før 1925 hadde folkeskolen lokaler ved siden av den daværende Middelskole i den gamle folkeskolebygningen, men den var for liten, slik at...

Skulen frå 1860

Gunnar Tanga FRÅ EIN LITEN KRINS DER SKOGEN OG BYGDA MØTTEST. Aldri er det gjort eit slikt tak for norsk folkeskule som det vart gjort etter...

En klassetur til Kongsvinger i 1938

Ronald Grambo En solrik sommerdag omkring midten av juni dette året foretok vår klasse en spennende bussreise til Kongsvinger med det primære sikte å besøke...

Kulturminneverdier i lokalsamfunnet

Leidulf Mydland og Åsne Stolpe Følgende artikkel ble trykt i bladet Kulturarven i nr 56 juni 2011: I Kulturarven nr 39-2007 reises spørsmålet: Hvilken betydning og...

Forretningsliv i Storgata i 1937

Jeg vokste opp i daværende Storgata 26, Holtegården. Hovedgården mot gata og det huset vi bodde i, bakgården, står der i dag, men de...