Sted/dato: Aamodtgården, 16.02.2017 kl 19.00.

Til stede: 39 medlemmer
Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene.

Sak nr. 1, Konstituering

Til møteleder ble valgt Liv Toreng.
Til referent ble valgt Per Erik Rastad.

Sak nr. 2, Årsberetning 2016

Sekretær leste opp styrets årsberetning.
I forbindelse med denne informerte Per Arne Gransæther om innsamling av kunnskap
om Glåmdal i forhistorisk tid samt om kartlegging av boplasser.
Bjørn Sandberg ba om at det ble avklart i god tid hvem som har ansvar for Rustad-bautaen før 8. mai.
Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 3, Regnskap 2016

Kasserer gikk gjennom regnskapet.
Det ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Budsjett for 2016

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget der kr 5000 ble plusset på til markering osv i forbindelse med registrering av boplasser.
Forslaget ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Planer for 2017

Følgende planer for 2017 ble referert:
– Foredrag av Kjell og Gjermund Nygårdsæter om Vingersruta.
– Busstur i forbindelse med foredraget.
– Formiddagstreff 1. onsdag i hver måned.
– Busstur i august.

Sak nr. 5, Fastsetting av kontingent for 2017

Styret foreslo videreføring av kontingent på kr 200 pr år.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 6, Valg

Følgende i styret var på valg:

Leder: Liv Toreng valgt for 1 år.
Nestleder: Per Arne Gransæther valgt for 2 år.
Sekretær: Per Erik Rastad valgt for 2 år.

Øyvind Torgersen har bedt om avløsning som varamedlem i styret og i hans sted ble valgt Bernt Blåka for 1 år.

Valgkomiteen har bestått av Even Bekkevold, Klara Joramo og Kjell Gylterud. Disse ble gjenvalgt.

Som revisor ble Kjell Gylterud gjenvalgt.

Årsmøtet ble deretter avsluttet kl 19.55.

Kjell Rymoen holdt deretter et foredrag om sentrale personer i Kongsvinger på 1800-tallet.

Referent: Per Erik Rastad