Slektsgransking

Gruppen for slektsgransking møtes normalt
siste mandag i måneden.
Vi er i gang igjen etter nyttår, og nybegynnere
og erfarne slektgranskere er velkomne til å delta.
Vi hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre når noen står fast.

Vi møtes igjen mandag 25. mars kl 19-21.
Møtelokale er Aamodtgården, Voldgt. 10.
Interesserte som vil delta, kan henvende seg til Steinar Stolpe tlf. 473 50 595.