Slektsgransking

Gruppen for slektsgransking møtes normalt siste mandag i måneden.
Møtevirksomheten er for lengst avsluttet før jul, men nettopp de mange fridagene i jula kan fylles med en kjær hobby.

Vi ses igjen mandag 28. januar, kl 19-21.
Møtelokale er Aamodtgården, Vollgt. 10.
Interesserte som vil delta, kan henvende seg til
Steinar Stolpe tlf. 473 50 595.