Etter historielagets årsmøte er lagets styresammensetning som følger:

Leder: Liv Toreng
Nestleder: Per Arne Gransæther
Sekretær: Per Erik Rastad
Kasserer: Bjørn Sandberg
Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen
Vararep. til styret: Sigrid Gulbrandsen Dahl, Bernt Blåka, Arnhild Meyer

Revisor: Kjell Gylterud

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Per Erik Rastad, Kjell Rymoen, Åsne Stolpe, Elisabeth Haug.
Leder fotogruppe: Tom Knardahl
Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe