Medlemsblad 3-2018

Redaksjonen arbeider jevnt og trutt, og kan nok en gang presentere et medlemsblad på 36 sider. Det er angivelig ikke mangel på stoff til bladet, men medlemmer og andre oppfordres likevel til å bidra.

Hovedoppslaget denne gangen er en omfattende artikkel om sykkelgründeren Ole Westby, forfattet av Per Erik Rastad. Artikkelen er rikt illustrert, med bilder både av personer, bygninger og sykler. Vi får en grundig innføring i bedriftens liv og virke, og også visse glimt inn i det private. Et ekstra morsomt poeng er at Westby fungerte som sykkelreparatør for dronning Sofie, da hun hadde med seg en trehjuls treningssykkel under sommeroppholdene på Skinnarbøl.

Rastad fortsetter også serien fra Axel Hess’ erindringer, som denne gangen dreier seg om jordskjelvet høsten 1904.

Fra Liv Grambo får vi en beretning om hvordan det var å få tungt ansvar og store oppgaver ved Røde Kors sykestue i en alder av 16-17 år.

Historielagets gruppe for arkeologi er stadig aktiv. Tidligere i år fikk laget besøk av Lars Erik Gjerpe fra institutt for arkeologi. I sitt foredrag tok han utgangspunkt i samfunnsforhold, byggeskikker og bosetting på Østlandet i jernalderen, altså perioden 500 f. Kr.-1100 e.Kr.

Endelig omtales de nyrestaurerte gården i Brugata, Mellandgården og Bogergården. Det er Kjell Rymoen som har sammenstilt litt historie og bilder om disse.