Medlemsblad 2-2018

Nytt medlemsblad skal for lengst være medlemmene i hende. Andre kan få dette ved henvendelse til historielaget.
Også denne utgaven er på 36 sider, noe som skal være det normale nå. Tilgangen på stoff er nemlig rimelig god, men det betyr ikke at nye bidrag, fra medlemmer, og fra andre ikke er velkomne.

Av artikkelstoffet nevner vi:

en artikkel av Lars Ovlien, opprinnelig presentert i Kongsvingermagasinet 2016, «En fødestue fødes», som gjengis med forfatterens tillatelse. Denne omhandler opprettelsen og driften av Røde Kors’ sykestue på haugen ved Prinsensgt. i Kongsvinger. Her leser vi om forhistorien og etableringen av Røde Kors-foreningen i Kongsvinger, den daglige driften, med fødestue i 2. etg. og aldershjem nede.

Videre siterer Per Erik Rastad fra Axel Hess’ erindringer fra 1913, også her i opprinnelig språkdrakt. Her dreier det seg om Vinger kirkegård og utgravingen av graver under kirkegolvet og behandlingen av kister. Rastad har skrevet et tillegg som fører kunnskapen fram til ca. 1980.

Fra Hans Willy Andreassen får vi en omfattende redegjørelse om Mensrudfeltet, -nybrotts- og bureisningområde like øst for Kongsvinger by, der forfatteren tilbrakte sine barndomsår.

Bladet inneholder også en artikkel om Øiset skolekrets, også denne hentet fra Johan Seglstens bok «Fremad til lys og liv».

Bladet avsluttes med en biografisk artikkel om Waldemar Carlsen. Det er Liv Toreng som har skrevet denne.