Utvidet medlemsblad

Med årets første nr. av medlemsbladet presenterer redaksjonen en utvidet utgave av bladet. Det legges opp til at 36 sider skal være det normale nå. Tilgangen på stoff er nemlig rimelig god, men det betyr ikke at nye bidrag, fra medlemmer, og fra andre ikke er velkomne.

Årets første nr. innledes med en artig artikkel av Per Erik Rastad, «Kondisjonerte i jernbaneland». Poenget her er at de boligområdene som særlig ble bebygd av jernbanefolk, Kurudlia og Digerud-området, også tiltrakk seg en ikke ubetydelig del av byen av «kondisjonerte borgere». Tomtekjøpene som disse foretok, var trolig en kombinasjon av lysten på et sommersted og rene tomtespekulasjoner. Blant disse familiene finner vi flere av byens kjente navn.

En del opplysninger om Kongsvinger Tændstikfabriks korte historie er funnet fram av Kjell Rymoen.

Fra Axel Hess’ erindringer finner vi «Ski og skiløping i gamle Kongsvinger». Per Erik Rastad har gjengitt Hess’ tekst med opprinnelige ortografi og føyd til en del faktaopplysninger og kommentarer.

Gerd Eriksen skildrer en tur til New Zealand, – en tur som hun og hennes bror Trond Nytorpet foretok høsten 2017. Foranledningen var kontakt med fjerne slektninger, etterkommere etter folk som utvandret på 1870-tallet. Åsne Stolpe følger opp denne artikkelen med en del fakta om den relativt ukjente utvandringshistorien. En del av disse opplysningene er hentet fra Torbjørn Tjernsbergs bok «Under Sydkorset».

Ellers er det flere bidrag i dette bladet, som redaksjonen håper kan utløse lyst til kommentarer og ytterligere opplysninger om vår lokale historie.

……..
Vær ellers oppmerksom på at bladet inneholder giro for betaling av medlemskontingenten for 2018.