Medlemsblad 4-2018

Et nytt medlemsblad på 36 sider, som må anses som fast format framover, foreligger i disse dager. Det er angivelig ikke mangel på stoff til bladet, men medlemmer og andre oppfordres likevel til å bidra.

Hovedoppslaget denne gangen er en artikkel om Olsens hotell, – det bygget som vi er vant til å kalle Grand. Opplysningene er delvis hentet fra Knut Ingar Hansens bok «Bli med i gata», men også historiske kilder av annet slag ligger til grunn.

Så følger en omfattende skildring av «Julekakenes historie», der det framgår at «sju slag til jul» har bakgrunn i tallet 7 sin betydning og rolle gjennom historien: uka har sju dager, før snakket man om de sju dødssynder og de sju himler. Jødene har sjuarmet lysestake, og i den gamle verden fantes sju underverker. Artikkelen er hentet fra nettstedet forskning. no og forfattet av Marianne Nordahl.

Fra Axel Hess’ erindringer får vi denne gangen en beretning om Barber Schmidt. Det er Per Erik Rastad som studerer dissse erindringene, som er fra 1913.

Skolehistorie hører også med. Her inngår Åsum skoles historie denne gangen.

Endelig er førhistorisk bosetning m.v. belyst i to artikler av redaktøren, nemlig «Hvor lenge har det bodd folk i Kongsvinger?» og «Jordhula ved Sigernessjøen».

En lokalhistorisk quiz hører med. Quiz-master er Kjell Rymoen.