Program for vårhalvåret:
Formiddagstreff (onsdagstreff): 4.4, 2.5., 6.6.
22. mars: Foredrag ved Jorunn Engen om pilgrimsleden fra Eidskog til Rokoberget
26. mars: Møte i slektshistoriegruppa
30. april:  Dugnad i Aamodtgården
30. april:  Møte i slektshistoriegruppa
24. mai:   Tur til Odals Værk. Vi baserer oss på egne biler. Nærmere info kommer senere.
28. mai:   Møte i slektshistoriegruppa
30. mai:   Dugnad på Skinnarbøl
13. juni:   Vandring i Skinnarbøl-området. Vi ser etter gammel bosetning.