Ekskursjon til «Røver Arons hule»

Historielaget arrangerer ekskursjon til røver Arons hule på Speismark
lørdag 1. juni. Avreise med egne biler fra Kongsvinger jernbanestasjon kl. 10.00.