Program for vårhalvåret:
24. mai:   Tur til Odals Værk, omvisning kl. 11.00. Vi baserer oss på egne biler, frammøte                   ved Kongsv. jernbanstasjon kl. 10.00
28. mai:   Møte i slektshistoriegruppa
29. mai:   Foredragskveld: Førsteammanuensis Lars Erik Gjerpe fra arkeologiseksjonen                     ved  Universitetet i Oslo:
«Bosetting og eiendomsrett på Østlandet i jernalderen», Gyldenborg kl. 19.00.
30. mai:   Dugnad på Skinnarbøl
6. juni:    Formiddagstreff (onsdagstreff)
13. juni:   Vandring i Skinnarbøl-området. Vi ser etter gammel bosetning.