Fra innholdet i medlemsblad nr 2-2021 nevner vi:

  • Suget fra Amerika av Inga Lill Grønnerud
  • Stavangerfjord var vår nasjonale stolthet av Elisabeth Haug
  • Triangelen – og litt til av Per Tore Broen
  • Helt kanon utsikt av Frede Y. Eriksen
  • Mentz Rynning av Åsne Stolpe