Årets første medlemsblad

Bladet er under distribusjon, og i løpet av få dager skal alle medlemmer ha fått dette. Her er adskillig å glede seg over, både av tekst og bilder. Bladet er i stor grad preget av biografiske artikler denne gangen, til dels rikt illustrert.

Vi møter Glommalinjens far, Georg Stang; Søster Nella og Thorvald Løvenskiold og deres arbeid for tuberkulosesaken og Vinger tuberkulosehjem. Så følger litt om ildsjelen og idrettsentusiasten Paul Olsen, som mange sikkert husker.

Fra Torbjørn Grimstad, mangeårig lærer i Kongsvinger har vi hans egne skildringer av hvordan det var å komme seg til Varaldskogen og Viker skoler for å starte lærergjerningen, og hvordan arbeidsvilkår for stillingen var. Videre finner vi litt om Nordahl Rolfsens lesebok med illustrasjoner av Erik Werenskiold og noen historie om  politikonstabel Karl Hemma.

Til slutt i bladet bidrar Liv Grambo med et tilbakeblikk på livet på Kongsvinger sykehus de første 40 åra.