Nytt medlemsblad

Også i dette nummeret er adskillig å glede seg over, både av tekst og bilder.

En hovedartikkel omhandler Krigsinvalidehjemmet Bæreia (nå: Forsvarets veteransenter) og senterets historie, fra ideen oppstod og prosessen fram til dagens anlegg. Ikke minst blir vi kjent med ildsjelene bak dette unike tiltaket.

En samtale med Anna Hellerud (død 2019) gir også mange interessante, lokalhistoriske opplysninger.

Også opprinnelsen og utviklingen av Gjemselund idrettsanlegg blir beskrevet i en artikkel med mange interessante bilder fra anleggstida.

Et hovedprosjekt for historielaget det siste drøye årets har vært å kartlegge og beskrive gamle husmannsplasser i Vinger. Arbeidet er foreløpig endt opp med en liste på henimot 200 plasser, og plassene er lagt ut på nettet med enkel tilgjengelighet fra lagets hjemmeside.  Gå inn på “hus og gårder” på hovedmenyen og dertter velg “husmannsplasser”.