Årets siste medlemsblad

Nåværende redaksjon har holdt det gående i sju år. I følge redaktøren er det mye stoff å øse av fortsatt, og utvilsomt mange mulige gjesteskribenter som sitter på interessante historiske opplysninger.

Også denne utgaven av bladet gir flere eksempler på det. Bjørn Engh bidrar med en større, rikt illustrert artikkel om Kongsvinger amatørteater, tidl. Sceneklubben. Her trekkes en rekke av pionerene fram.

Vera Wold bringer en artikkel om kvinner som ble fengslet på grunn av barn utenfor ekteskap. Vi får flere såre historier fra en ikke altfor fjern fortid.

Fra Karl Ragnar Rimfeldt får vi historien om plassen Stormyra og folket der. Beretningen spenner over tidsrommet fra 1685 til 2001.