Årsmøte 2020

Årsmøtet for Kongsvinger-Vinger historielag avholdes i Kirkestredet 1

tirsdag 18. februar kl. 18.00

Årsmøtesaker:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsmelding
  3. Budsjett og regnskap
  4. Planer for 2020
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Valg