Nytt medlemsblad

I medlemsblad nr. 3 for året er jernbanens boligeiendommer et hovedoppslag, “En perlerekke av hus”. Her får vi informasjoner om alle eiendommene, som tilhører eller har tilhørt det gamle NSBs eiendomsselskap, nå ROM Eiendom.

Fra Lunderbye Nor, både slik det var fra gammelt av og i nåværende versjon, gjennom byen og helt til de nyere boligene i Dunderdalen får korte glimt av historien for hver enkelt bygning.

Kjell Rymoen bidrar med en biografisk artikkel om Olof Thomassen, en småkårsgutt fra Södra Finnskoga, som arbeidet seg opp til en betydelig posisjon båe innen skogsdrift og annen nærings-virksomhet.

Dr. Greves bårnesåpe  (“barnesæbe”) er trolig et kjent begrep for den litt eldre generasjon i hvert fall. Vera Wold redegjør for Mathias Sigwardt Greves tilknytning til Kongsvinger, der han var praktiserende lege samtidig med Hans Lemmich Juell og Engelhardt Marius Heiberg. Dr. Greve var spesielt opptatt av hygiene og etablerte et badehus ved Glomma og startet Kongsvinger Turn- og idrætsforening.

En omfattende artikkel “Krig og fredstid” utgjøre del 2 av Thor Hoffsbros foredrag på festningen i 2011.