Medlemsblad nr. 4

Årets siste medlemsblad er nettopp kommet ut, og inneholder som vanlig mye interessant lesestoff.

Hovedoppslaget denne gangen er historien om byggmester Schüssler, eller Johan Heinrich Günther Schüssler, som var hans fulle navn. Det er Even Finsrud som har skrevet denne. Her gjennomgår han hele livsløpet, fra tidlig ungdom i Mehrstedt i Thüringen, og viser oss en imponerende rekke praktbygninger som byggmesteren etterlot seg, herskapshus (bl.a. Rolighed»), jernbanestasjoner, skoler, kirker over hele Østlandet. Han regnes for å være den som innførte sveitserstilen i vårt område.

Interessant lesning er også et utdrag av en tidligere artikkel av Ronald Grambo, der det hevdes at all forskning avliver mytene om ønskekvisten.

Redaktøren gir en kort historie om Maren Elisabeth Bang, Norges første kokebokforfatter, og John Fulland bidrar med en historie om en bordduk. Vi får dessuten del 3 av Thor Hofsbros tenåringsopplevelser fra okkupasjonen av Kongsvinger.