Medlemsbladet, nr. 3-2020

Også i dette nummeret er adskillig å glede seg over, både av tekst og bilder.

En hovedartikkel er Åsne Stolpes bearbeidelse av et visst arkivmateriale fra Norsk folkemuseum. Det dreier seg intervjuer fra midten av 1950-tallet, intervjuer med folk som i sin barndom og ungdom opplevde husmannsfolkets levekår og andre vilkår omkring år 1900.

Den katolske menigheten i Kongsvinger er trolig lite kjent for de fleste. En artikkel om St. Clara, kirken på Vennersberg, og hvordan menigheten ble til og vokste fram viser hva ildsjeler betyr for en sak. Artikkelen har tidløigere vært presentert på vårt nettsted.

Jo Raabe bidrar med fortelingen om et fotballmiljø som var like mye preget av klassekamp som av fotballkamp. Også denne finnes på nettet.

Finn Sollien forteller om en hendelse langs flyktningeruta i 1945, og Bjørn Sandberg trekker fram en historie om løytnant Bonsak, som var med og senket krysseren Blücher fra Oscarborg.