Protokollen fra årsmøtet 2021 finner du som PDF her:

Protokoll fra årsmøte 2021