Utdrag fra årsmelding for 2019

Laget vokser stadig og har nå 390 medlemmer. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager. På grunn av kafedrift i Aamodtgården har vi måttet flytte møtevirksomheten til leide lokaler i Kirkestredet 1.

Medlemsbladet
Bladet vårt kom ut med fire nummer i et opplag på 450. Redaksjonen har bestått av Åsne Stolpe, redaktør, Elisabeth Haug, layout og bilder, Per Erik Rastad og Kjell Rymoen. Sistnevnte har også sørget for annonser, noe som innbringer kr 60 000 pr. år. Bladet blir trykt i Flisa trykkeri.

Fotogruppa
har bestått av Stein Øvrum, Stella Münster, Mette Pellerud, Jorunn Pedersen, Bjørn Engh og Åsne Stolpe. Vi har hatt bistand av Bit Design AS og Steinar Stolpe til å få lagt inn fotosamlingen på nettsidene i en ny og bedre utgave. Arbeidet nærmer seg slutten, og det er da ca. 2500 bilder som er lagt ut.

Lagets nettsider
Nettstedet har nå vært i drift noen år. Redaktør og ansvarlig for presentasjonene er Steinar Stolpe. Artikkelsamlinga inneholder nå 185 historiske fagartikler, og mange forfattere har bidratt.

Opplysninger om gate- og vegnavn med personnavn er en del av nettsidene. Her er det informasjon om dem som har fått gater i Kongsvinger oppkalt etter seg. Det er registrert ca. 70 slike gater/veger, og det er Per Tore Broen som har organisert dette arbeidet.

Facebook
Siden vår blir driftet av Per Tore Broen.

Slektshistoriegruppa
Steinar Stolpe administrerer slektshistoriegruppa, som har hatt et aktivt år.

Kartlegging av gamle bo- og husmannsplasser
Kartlegging av gamle bo- og husmannsplasser er godt i gang med Per Arne Gransæther som primus motor sammen med Per Skogrand, Bjørn Sandberg, Bernt Blåka, Arve Urlin og Per Tore Broen. Dette blir et søkbart arkiv via Lokalhistoriewiki.

Skinnarbøl skolemuseum
Sammen med de andre historielagene i kommunen holder vi skolemuseet åpent om sommeren på søndagene i juli. Vi har dugnader for å holde stedet i orden.

Medlemsmøter, onsdagstreff og turer
I vår- og høstsesongen har vi hatt jevnlige møter. Eksterne foredragsholdere har vært Oskar Aanmoen som foredro om Napoleons forrædere i vårt distrikt, Dagrun Nordli om Anne Evenstad, Vera Wold om de som tok imot sinnsyke til forpleining og Thomas Thalhaug om farens handelsskole. Vi har besøkt SSB på Rasta hvor Torbjørn A. Tjernsberg viste rundt. I august hadde vi vår årlige bussutflukt, denne gang til Gravberget og Våler kirker.

Medlemskap
Historielaget er medlem av Byen Vår og av Landslaget for lokalhistorie.

Kongsvinger museumsforening
Våre representanter i foreningen er Liv Toreng og Per Arne Gransæther.

 

Disse ble valgt inn i historielagets styre i 2020:

 

Liv Toreng, leder

Per Arne Gransæther, nestleder

Arve Urlin, sekretær

Bjørn Sandberg, kasserer

Per Tore Broen, styremedlem

Liv T. Wennevold, styremedlem

Bernt Blåka, varamedlem

Sigrid Gulbrandsen Dahl, varamedlem

Arnhild Meyer, varamedlem.