Årsmøte 2022

Årsmøtet for Kongsvinger-Vinger historielag holdes i Kirkestredet 1
torsdag 24. februar kl. 1900.

Aktuelle saker til årsmøtet bes meldt styret innen 2. februar.