Foredragskvelder, siste torsdag i måneden kl. 19

29. september: “Vi ser oss rundt på festningen i et annet lys”, guide Lars Ovlien
27. oktober: “Krigen i Kongsvinger. Hverdagen – heltene – svikerne.
Foredrag v/Vera Wold i Kongsvinger bibliotek
24. november: “Kristningen av Solør”. Foredrag v/Oskar Aanmoen i Kongsvinger bibliotek