Årsmøte 2021

Årsmøtet for Kongsvinger-Vinger historielag holdes på Gyldenborg onsdag 3. mars kl. 1900.

Saker:

Valg av møteleder og referent

Styrets årsmelding

Budsjett og regnskap

Planer for 2021

Fastsettelse av kontingent

Valg

Aktuelle saker til årsmøtet bes meldt styret innen 15. februar.