Svante Julius Jønsson var en markant personlighet i Kongsvinger i mange år. Han var svensk, født i Lund i 1887, og kom til Kongsvinger like etter første verdenskrig. Han døde i 1963 og ble gravlagt ved Vinger Kirke.

I 1921 startet han drosjeforretningen AS Kongsvingerbilen sammen med Alf Lundgrenn og Gustav Solvang. Han begynte for seg selv i 1922 med bedriften Automobilforretning & Reparasjonsverksted. Dette første verkstedet var i underetasjen i Wangsgården, på hjørnet Brugata / Rådhusgata (nå Vestagården ). I 1927 kjøpte Norsk-Engelsk Mineralolje Brugata 11 og bygde opp bensintank og verksted på tomta, denne overtok Jønsson i 1928. Forretningen lå mellom Meierigården og Westbygården, og verkstedet var i bakgården ved siden av Westbys sykkelverksted. Tanken og verkstedet drev han helt fram til 1949, da han solgte hele foretaket til Bjarne Hagen.

Bjørg Randi Aas ( gift Grønnerud ) forteller: Bortenfor Tveters butikk var bensinstasjonen til Jønsson. Jeg ser ham for meg, med sixpence-lua på snei over det verkstedsvarte fjeset med skjeggstubber. Han var kav svensk i målet, enda han hadde bodd i Norge en menneskealder. Han småløp til og fra hele tida, når han ikke ekspederte kunder eller lå under en bil. Åpningstida var fra morgen til kvelds. Ungene stortrivdes der, ungkaren Jønsson var deres beste venn. Han lot gamle biler stå åpne, og sa ingen ting om en guttepjokk satte seg inn og durte litt. Dessuten var han et muntrasjonsråd som til tider samlet mange rundt seg. Var en unge borte, var det forsøket verd å kikke inni Jønssons biler.

Svante Jønsson leide husrom hos Hans Baanrud på Svenskehaugen, senere hos hans datter Henriette, ”Jetta” Baanrud, på samme sted. Henriette Baanrud var i mange år bibliotekar i Kongsvinger og Vinger Folkebibliotek. De siste leveår bodde Jønsson hos Gunda og Karl Holm øverst i Kurudlia. Deres hus var helt oppe mot Benterudhamna.