Styret for 2021

Etter historielagets årsmøte 2021er lagets styresammensetning som følger: Leder         vakant Per Arne Gransæther, nestleder (fungerende leder) Arve Urlin, sekretær Bjørn Sandberg, kasserer Per Tore Broen, styremedlem Liv...

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...