Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...

Styret for 2024

Etter historielagets årsmøte 2024 er lagets styresammensetning som følger: Leder: Arve Urlin Nestleder: Per Arne Gransæther Styremedlemmer: Bjørn Sandberg Per Tore Broen Oskar Aanmoen Liv Torun Wennevold Varamedlemmer: Per Wasa Jo Raabe Bjørg Aulie Andre verv: Redaksjonskomite for medlemsbladet:...