Utdrag fra årsmelding for 2019

Laget vokser stadig og har nå 390 medlemmer. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager. På grunn av kafedrift i...

Styret for 2020

Etter historielagets årsmøte 18.2.20 er lagets styresammensetning som følger: Liv Toreng, leder (p.t. sykmeldt) Per Arne Gransæther, nestleder (fungerende leder) Arve Urlin, sekretær Bjørn Sandberg, kasserer Per Tore Broen,...

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...