Årsberetning 2018

Laget har vokst fra 370 medlemmer pr 31.12.17 til 380 pr 31.12.18. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager, og...

Referat fra årsmøtet 2019    

      Sted/dato:       Aamodtgården, 13.02.2019 kl 19.00. Til stede:         29  medlemmer var til stede Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene. Det var ingen...

Styret for 2019

Etter historielagets årsmøte 13.2.19 er lagets styresammensetning som følger: Leder: Liv Toreng Nestleder: Per Arne Gransæther Sekretær: Jan Pedersen Kasserer: Bjørn Sandberg Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen Vararep....

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...