Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...

Styret for 2023

Etter historielagets årsmøte 2023 er lagets styresammensetning som følger: Leder: Arve Urlin Nestleder: Per Arne Gransæther Styremedlemmer: Bjørn Sandberg Per Tore Broen Sigrid Gulbrandsen Dahl Oskar Aanmoen Varamedlemmer: Per Wasa May Jørgensen Jo Raabe Andre verv: Redaksjonskomite for medlemsbladet:...