Gater og veger i Kongsvinger med personnavn

Noe over 70 gater og veger i Kongsvinger har fått navn etter personer som på en eller annen måte var knyttet til byen vår.
Med en kort presentasjon ønsker Kongsvinger – Vinger historielag å opplyse om hvem disse personene var.
De som måtte ha behov for mer omfattende biografiske opplysninger, må søke andre steder.

Gatenavn

To sjenerøse gårdbrukere og en standhaftig  lege

To gårdbrukere i Vinger donerte på 1950-tallet deler av sine eiendommer for å sikre tomt og økonomiske midler til det planlagte fylkessjukehuset i Kongsvinger....

Ressurssterke kvinner

Vi har fire veger i Kongsvinger som har fått navn etter ressurssterke kvinner født på midten av 1800-tallet. Gjennom hele livet påvirket Thomasine Lie...

Ordførere i Vinger kommune

Vinger kommune fikk sin første ordfører ved innføringen av formannskap i 1837. I årene fram til kommunesammenslåingen i 1964 hadde Vinger kommune i alt...

Ordførere i Kongsvinger før 1964

Kongsvinger ble utskilt som bykommune fra Vinger 1. januar 1855. I 1964 ble de to sammen med Brandval slått samme igjen til en kommune....

Lærere

I området rundt Marikollen skole har tre personer som viet sine liv til lærergjerningen, blitt hedret med veinavn. Ikke langt unna der Digerudskolen i...