Gater og veger i Kongsvinger med Personnavn

Noe over 70 gater og veger i Kongsvinger har fått navn etter personer som på en eller annen måte var knyttet til byen vår.
Med en kort presentasjon ønsker Kongsvinger – Vinger historielag å opplyse om hvem disse personene var.
De som måtte ha behov for mer omfattende biografiske opplysninger, må søke andre steder.
Arbeidet er utført av våre medlemmer Terje Kristiansen, Knut Rabbe og Per Tore Broen.

Gatenavn

Ernst Eng og Reidar Gjems

Da tyske styrker invadert landet i 1940, fikk dette på ulikt vis store følger for Ernst Eng og Reidar Gjems.Begge la senere ned et betydelig...