Tommelstads gt 1961 Foto: Widerøe

Kongsvinger har gjort ære på en postmester som omtales som byens grunnlegger og en dyktig byggmester som etterlot seg en rekke praktbygg rundt om i byen og distriktet:
O.J. Tommelstad og J. H. G. Schüssler.

 Tommelstads gate

Ole Johansen Tommelstad (1787 – 1864).
Tommelstads gate bærer navnet til mannen vi på et vis kan kalle byens grunnlegger. Postmester Ole J. Tommelstad, født i Vang på Hedemarken, la seg i selen for å skaffe Kongsvinger kjøpstadsrettigheter.

Ikke alle på høyere hold syntes det var en god tanke. Det avstedkom en mengde korrespondanse, en lang rekke betenkeligheter og andre viderverdigheter – før den kongelige proposisjonen om ”Udkast til Lov om Oprettelse af en Kjøbstad ved Kongsvinger og Vinger Præstegjeld, Hedemarkens Amt” ble behandlet av odelsting og lagting i mars 1854 og enstemmig vedtatt. Loven ble sanksjonert i Stockholms slott 15. april samme året.

Tommelstad var en foretaksom herre. Han fikk orden på postgangen i distriktet og tok initiativet til å opprette Vinger Sparebank. På kirketorget står en minnestein, reist til minne om Tommelstad ved 150-årsmarkeringen for hans fødsel.

Bildet viser deler av Tommelstads gate og er fra 1900 da gatenavnet var Ny-Storgade. I 1928 fikk den sitt nåværende navn.

Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)
Les mer om Ole J. Tommelstad på KVHs nettsider
Se Tommelstads gate på Google Maps
Se gata i Street View

Schüsslers veg

Johan Heinrich Günther Schüssler (1835 – 1898) var arkitekt og byggmester fra Thüringen i Nord-Tyskland.

I 1857 fikk han borgerbrev som byggmester i Kongsvinger og har satt tydelige spor etter seg med en rekke praktbygg i distriktet, blant annet Rolighed, Lunderbye Nor, Middelskolen (nå Øvrebyen videregående skole), Gjøsegården, Mølla og Kongsvinger jernbanestasjon. 

 

Kilde: KVHs nettsider
Les mer om Schüssler på KVHs  nettsider
Se Schüsslers veg i Google maps
Se vegen i Street View

Lunderbye Nor, som ligger mellom E16 og Shüsslers veg (Foto: P.T. Broen)