To gårdbrukere i Vinger donerte på 1950-tallet deler av sine eiendommer for å sikre tomt og økonomiske midler til det planlagte fylkessjukehuset i Kongsvinger. Også en engasjert lege kom til å spille en sentral rolle i dette arbeidet. Alle tre er hedret med vegnavn: Anna Qvam, Ole R. Gjems og dr. Trygve Gundahl.

Anna Qvams veg

Anna Qvam, til høyre; August Qvam til venstre

Anna Olivia Holth (1873 – 1959) var enearving til Veststues Holt, og giftet seg med kjøpmann August Qvam.  Hun var sterkt sosialt engasjert og var blant annet med å stifte Kongsvinger Sanitetsforening og Vinger helselag.

Anna Qvam ble enke forholdsvis tidlig og døde barnløs. Hun testamenterte deler av eiendommen, inkludert skog, til et fond for bygging av sjukehus i Kongsvinger. Dette gjaldt også inntektene av en innbo- og løsøreauksjon. Anna Qvam ønsket at det planlagte sjukehuset skulle reises på hennes grunn. Av ulike årsaker ble det ikke slik, men gaven ble benyttet ved etableringen av Holt alders- og sjukehjem, nåværende Holt HDO. 

 Kilde: ”Bli med i gata”, Knut Ingar Hansen (2001) / Vinger bygdebok II
 Les mer om Anna Qvam og hennes samtid på KVHs nettsider
Se Anna Qvams veg i Google Maps
Se vegen i Street View

Ole R. Gjems veg

Ole R. Gjems (1885 – 1951)var født i Kongsvinger og overtok driften av Mølla etter sin far fra 1921. Han overtok også gården Lunden med tilhørende skog på Langeland.

Ved sin gave på 30 mål tomt til sjukehuset, bidro Ole R. Gjems i høy grad til vedtaket i fylkestinget om å legge fylkessjukehuset til Kongsvinger.

Gjems var også hjelpsom overfor Kongsvinger Idrettslag og medvirket til at planene om bygging av idrettsplassen Gjemselund kunne realiseres. Ole R. Gjems veg går gjennom et rolig boligstrøk mellom Juells gate og Gjemselund.

Sjukehuset under bygging 1961. Gjemselåven til venstre.

Dr. Reidar Gjems som også har gitt navn til en vei i Kongsvinger var sønn av Ole R. Gjems. 

Kilde: ”Kongsvinger by 1854 – 1954”, Nils P. Vigeland, (1954)
Se Ole R. Gjems veg i Google maps
Se vegen i Street View

Dr. Gundahls veg

Trygve Gundahl (1894 – 1963) var født i Kristiania. Etter avlagt medisinsk embetseksamen i 1919 flyttet han etter kort tid til Kongsvinger for å praktisere. Ved siden av sin privatpraksis var han også ansatt som skole- og garnisonslege.

I årene 1936-1952 satt Trygve Gundahl som medlem i landsstyret for Norsk Speiderguttforbund. I Kongsvinger hadde han hadde en rekke tillitsverv, blant annet som leder i Kongsvinger Idrettslag, styremedlem i Røde Kors og som representant for Arbeiderpartiet i bystyret.

Dr. Gundahl var første lege her i distriktet som virkelig gikk inn for å skaffe Kongsvinger-regionen et sjukehus, og det ble i 1948 oppnevnt en midlertidig sjukehuskomité for sørfylket med Trygve Gundahl som formann.  Da kommunene etter hvert kom inni bildet, ble han valgt som i leder i styret i Glåmdal sykehuslag i 1957. Ved grunnsteinsnedleggelsen for Glåmdal sykehus i 1959 var Trygve Gundahl hovedtaler. Men han, som gjennom alle år iherdig hadde kjempet sjukehusets sak, fikk dessverre ikke selv oppleve innvielsen 6. mars 1963.

Dr. Gundahls veg er veistrekningen mellom sjukehuset og Øvre Langelandsveg og blir av mange kalt Sjukehusbakken.

Kilder: Glåmdalen, 4. august 2013 og ”Kongsvinger sjukehus gjennom 25 år” (1988)
Les mer om Dr. Gundahl i avisa Glåmdalen
Se Dr. Gundahlsveg i Google Maps
Se vegen i Street View