Slektsgransking

Gruppen for slektsgransking møtes siste mandag i hver måned.
Nybegynnere og erfarne slektgranskere er velkomne til å delta.
Vi hjelper nybegynnere i gang, og vi hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre når noen står fast.
For våren 2023 gjenstår flg. møtedatoer for gruppa:
27. mars, 24. april, 30. mai (tirsdag p.g.a. pinse)

Møtene holdes i lagets møterom i Kirkestredet 3 fra kl. 19 og holder på et par timer.