Slektsgransking

Gruppen for slektsgransking møtes normalt
siste mandag i måneden. Nybegynnere
og erfarne slektgranskere er velkomne til å delta.
Vi hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre når noen står fast.

MERK:
På grunn av corona-situasjonen er fellesaktiviteten med mandagsmøter stilt i bero inntil videre. Vi får foreløpig håpe at flg. datoer kan brukes:
27. april og 25. mai.