Slektsgransking

Gruppen for slektsgransking møtes normalt
siste mandag i måneden. Nybegynnere
og erfarne slektgranskere er velkomne til å delta.
Vi hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre når noen står fast.

MERK: Vi møtes i møterommet i borettslaget Kirkestredet 1.

Slektshistoregruppas møtedatoer for våren 2020 er: 27. januar, 24. februar,
30. mars, 27. april og 25. mai.
Interesserte som vil delta, kan henvende seg til Steinar Stolpe tlf. 473 50 595.