Her finner du bøker etc. som historielaget har for salg.
Alle bestillinger skjer til: Bjørn Sandberg, e-post bjsand43@online.no eller tlf. 62811891.
Tidligere medlemsblader: kr. 25.- pr. stk.
For alle postforsendelser kommer porto i tillegg til oppgitte priser.

Skolehistorie