Jonas Severin Dessen – Festningskommandant

Til høyre for hovedinngangen til Vinger kirke, nede mot gjerdet blant andre offisergraver, ligger det to kraftige og dekorerte plater i jern der det...

De eldste militære gravene på Vinger kirkegård

Disse gravminnene – som begge er flyttet fra det opprinnelige gravstedet, ligger rett sør/øst for høyre sideskip i Vinger kirke i form av to...

Krigsseilere fra Kongsvinger

Krigsseilernes historie er en spesiell del av vår historie. Etter en gjennomgang av opplysninger i nettstedene sjohistorie.no, Krigsseileregisteret.no  og warsailors.-com har vi funnet fram...

Fortidsminneforeningen

Solør-Odal lokallag  Solør-Odal lokallag av Fortidsminneforeningen ble stiftet den 1 mars 2017. Det ble vedtatt av Fortidsminneforeningen at man skulle ha lokallag under fylkelagene. I...

Det gamle politikammeret

Noen som kjenner igjen huset? Det er byens gamle politistasjon, som lå ved siden av nybrua, bak det nye brusenteret, med fin beliggenhet like...

Kondisjonerte i jernbaneland

Jernbanestrekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger ble høytidelig åpnet av kong Carl XV 3. oktober 1862. Arbeidet mot riksgrensen ble satt i gang straks etter...

J.E. Prytz: Skolestyrer og klokker i Kongsvinger 1878-1917

På et halvhøyt gravminne  nede til høyre for inngangen til Vinger kirke står navnene til skolebestyrer J.E. Prytz, hustru Ingeborg, født Nielsen og barna...

Skolefaner i Kongsvinger

I mai hvert år tas skolefanene fram og bæres i barnetogene over hele Norge. På denne måten har vi en helt spesiell tradisjon for...

Nytt medlemsblad

I medlemsblad nr. 3 for året er jernbanens boligeiendommer et hovedoppslag, "En perlerekke av hus". Her får vi informasjoner om alle eiendommene, som tilhører...

De som falt utenfor

Hvis man er ute og går en tur og kikker inn i et av de små murhusene utenfor muren på Kongsvinger festning, vil man...

Arkeologi og forhistorie i Kongsvinger kommune

Forfatter: Arkeolog/forsker Hilde Rigmor Amundsen Fagnotatet inneholder en oversikt over de eldste kulturminnene, gjenstandsmateriale og øvrige kulturspor som er kjent i Kongsvinger kommune per 2018,...

Kongsvingermannen Morten Astrup Vigtels opplevelser som skipsfører under 2. verdenskrig

Innledning Jon Michelet har gjennom sine bøker om skogsmatrosen fra Rena skapt stor og viktig oppmerksomhet om sjøfolkenes rolle under den andre verdenskrigen. Mens Halvor...

Hans Eilert Hagerup: Proprietær – bygde Hagerupgården

På høyre side av vegen nesten nede til servicebygget ligger en stor flat sten med påskriften: Til kjær erindring om Hans Eilert Hagerup f. 4....

Familien Midseim/Eliassen

På et område nede til høyre for gangvegen opp mot Vinger kirke, inngjerdet med et lavt gjerde i metall, står det to søyleformede bautaer....

Kapteinsgården

Ved byutvidelsen i 1875 ble det bestemt at «Glommengaden» skulle gå fra bygrensen i vest og fram til «løytnant Rynnings hus.» For dem som...

Juells gate

I tilknytning til artikkelen om Dr. Juells park under Biografier, tar vi inn flg. ytterligere opplysninger: Denne lille stumpen av en gate har gitt navn...

Dr. Juells Park

Historien bak navnet Ganske nylig har fått et nytt boligkompleks i Midtbyen: Dr Juells Park. Hvem var Dr Juell? På den ruvende bautaen over Hans Lemmich...

Tråstad ungdomsskole – de første årene

Stortinget vedtok i 1959 en ny skolelov som skulle være felles for lands- og byskoler. Før dette var forskjellene mellom byfolkeskolen og landsfolkeskolen stor....

Familien Schøyen på Sør-Tråstad

Rett bak kirken står den et kraftig gravminne med Halvor Bottolfsen Schøyen som første navn fulgt av Karen Mathea Gudmundsdatter Tråstad, Ole Schøyen og...

Ole Roald Rynning – bygde Aamodtgården

På en middels høy jernstøtte på baksiden av Vinger kirke står det: Her under hviler de jordiske levninger af magazinforvalter Ole Roald Rynning født...