Med «Statistikken» fra starten i 1961

Av Torbjørn Andreas Tjernsberg

Oddlaug Dahl og Birgit Sandberg er to av de 13 første ansatte SSB hadde i Kongsvinger. Her står de foran Danneviggården i Kongsvinger som var det andre av flere lokaler byrået leide seg plass i. Det første lokalet hvor SSB hold til, er revet. Foto: Torbjørn Andreas Tjernsberg

Birgit Sandberg og søsteren Oddlaug Dahl er to av de 13 første som ble ansatt da Statistisk sentralbyrå etablerte seg i Kongsvinger 1. juni 1961. Nå kan de glede seg over av «statistikken» er blitt værende her i 60 år.

Birgit og Oddlaug ble værende i Byrået helt til de gikk av med pensjon etter mer enn 45 år. De ble med på alle flyttingene til siste fløy i det store bygget til SSB ble åpnet i 2006. Og fortsatte enda noen år etter dette.

  • Det har vært en god arbeidsplass for oss og mange andre gjennom årene. Vi trivdes, sier Birgit og Oddlaug!
  • Hvordan fikk dere jobben i SSB?
  • Vi møtte til intervju og testing i det gamle, ærverdige Bedehuset i Kongsvinger. Her måtte vi alle gjennom et hardt program med fysiske og psykiske tester. Det var regning av oppgaver, knytting av knuter på en lang tråd og mye annet merkelig. Og alt foregikk på tid, etter stoppeklokka, men det gikk greit for oss begge.

Pionertiden

13 unge kvinner møtte fram til første arbeidsdag i den gamle gården til avisen Hedemarkens Amtstidende på festningssiden nede i Kongsvinger sentrum. De skulle punsje hullkort til folketellingen i 1960. Flere slike arbeidsgrupper ble etablert rundt om i landet.

  • Egentlig undret vi på hva «punch» og «punching betydde. Den gang var ikke ord og begreper i pc- og IT-verdenen like velkjente som i dag. Ordet minner dessuten en smule om begrepet «pønsj», men det er jo fint drikke på flaske og hadde ikke noe med våre oppgaver å gjøre. Uansett var arbeidsmiljøet preget av trivsel og effektivitet fra første dag, sier de to spreke veteranene.

Etterhvert «punchet» arbeidsgruppen i Kongsvinger 50000 hullkort i uka.

  • Når hyllene ble tomme for kort og materialer, kom en ny forsyning med bil fra Oslo. Vi var en sammensveiset gjeng og hjalp sporty til med bæring. Og som belønning fikk vi kamferdrops av en takknemlig sjåfør.

Funksjonærene arbeidet to skift de fire første årene og alle sammen ble midlertidig ansatt de første

årene i forbindelse med arbeidet med folketellingen.

Interessant og morsomt

De fleste av de første som fikk seg jobb i SSB, kom direkte fra skolebenken. De syntes dette var et interessant og morsomt arbeid.

  • Vi skiftet skinner på maskinene og lærte oss småtekniske finesser etter hvert som tiden gikk. Hvis en av punchemaskinene gikk i stykker, måtte vi selvfølgelig ha besøk av en servicemann. Ventetiden benyttet vi til å påføre et spesielt tegn for hvert svar på skjemaet. Slik ble det lettere å ta igjen den tapte tiden, forteller Birgit og Oddlaug

Dyktige damer

Gisle Skancke, som har skrevet historien om etableringen av SSB i Kongsvinger fra 1961 til 1995, har understreket at jentene i Kongsvinger gjorde en god jobb.

– Dersom de ikke hadde vært dyktige og stabile i arbeidet, er det vel tvilsomt om det ville blitt “holdt liv” i gruppen etter at arbeidet med folketellingen i 1960 var over og de andre avdelingskontorene ble avviklet. Selvsagt har også andre hensyn – og ikke minst distriktspolitiske – spilt en viktig rolle for overføringen av en rekke nye oppdrag og funksjoner til Kongsvinger i årenes løp, skrev han i boka om byrået i Kongsvinger.

Det samme har daværende administrerende direktør Peter Jacob Bjerve poengtert.

  • Det hersker ingen tvil om at dyktigheten og innsatsviljen til damene i Kongsvinger er en av hovedforklaringene til at SSB ble værende i Kongsvinger i stedet for å etablere seg andre steder utenfor Oslo. Det sa Bjerve da jeg møtte ham tidlig på 2000-tallet.

Siden den spede starten med hullkortpunching for 60 år siden har SSB gjennomgått en formidabel vekst i oppdrag, kapasitet, antall ansatte, datakraft og faglig slagkraft. Byrået har i ekstrem grad bidratt med arbeidsplasser for kvinner: I 1974 var det kun åtte menn blant byråets 122 ansatte i Kongsvinger. Etter hvert har dette jevnet seg ut.

Sjefer i tur og orden

Geir Axelsen er administrerende direktør i SSB i jubileumsåret og dermed også for byråets virksomhet i Kongsvinger. Han er den foreløpig siste i rekken som begynte med Anders Nicolai Kiær som ble utnevnt til direktør i 1877.

Hvis vi lister opp dem som har innehatt toppstillingen de siste 60 årene og dermed hatt direkte ansvar for driften i Kongsvinger, må vi tilbake til Petter Jakob Bjerve som ble tilsatt i 1949. Han ble værende i stillingen i 31 år. Det var i hans sjefstid at den første punchestaben ble opprettet i byen ved Glommakneet. Mange minnes Bjerve som en vennlig og dyktig leder.

Arne Øien utnevnes til administrerende direktør i 1980. Året etter fikk SSB sitt første styre med Sentralbanksjef Hermod Skånland som leder. Etter en omflakkende tilværelse i mange ulike kontorlokaler, flyttet SSB-Kongsvinger inn i nybygde lokaler i Oterveien 23 i 1987.

Svein Longva overtok direktørkontoret i 1991. Folke- og boligtellingen 2001 preget mye av virksomheten i SSB-Kongsvinger. Persondelen ble gjennomført som registertelling mens boligtellingen foregikk med skjema.

Øystein Olsen overtok roret i 2005. I han sjefstid ble de to siste fløyene bygget i Oterveien og tatt i bruk i 2006. Han fikk dermed æren av å legge ned en grunnstein til nybygget under byggingen i 2005.

Geir Axelsen er administrerende direktør i SSB i jubileumsåret.
Geir Axelsen er administrerende direktør i SSB i jubileumsåret.

Da Olsen fikk stillingen som Sentralbanksjef, overtok Hans Henrik Scheel i 2011 etterfulgt av Torbjørn Hægeland som midlertidig tilsatt direktør 2015 inntil Christine Meyer ble tilsatt i stillingen senere samme år. Meyer tilbragte mye tid i SSB-Kongsvinger, presenterte og gjennomførte flere ulike omorganiseringer i byrået. Målsettingen var å utvikle virksomheten videre. Ideene var mange og diskusjonene blant de ansatte likeså. I 2017 gikk hun av og Birger Vikøren ble konstituert som administrerende direktør inntil Geir Axelsen tok fatt som sjef 13. august 2018.

Begynte 60 år etter

Trude Elisabeth Bue begynte i stillingen som rådgiver i HR seksjon 150 1. juni 2021 .Foto: Torbjørn A. Tjernsberg

Trude Elisabeth Bue fra Årnes, begynte i sin nye jobb i SSB Kongsvinger 1. juni 2021; på dagen 60 år etter at Birgit og Oddlaug startet sin lange yrkeskarriere i «Statistikken». Trude begynte slett ikke med punching, men som rådgiver i HR seksjon 150.

Hun er slik sett også en del av generasjonsskiftet i SSB i Kongsvinger. Mange som har arbeidet her, har gått av med pensjon de senere årene. Byråets lokale pensjonistforening er blitt riktig stor og god

I løpet av 1. tertial i år er det ansatt 15 personer. Og flere nytilsettinger kommer.