PROGRAMMET HØSTEN 2023

Dato for møtene våre i høst er nå fastsatt

Foredragskvelder:
28. september – Lars Ovlien: «Røde Kors 100 år»
26. oktober – «Husmannsplasser»
23. november – Olav Sæta: «Folkemusikk fra Glåmdalen»

Alle disse møtene starter kl. 19 og er i Kongsvinger bibliotek.

Formiddagstreff:
6. september – Tora Herud: «Odelsgutter 1908-18»
4. oktober – Arve Urlin: Kan et lite museum endre noe av historien og rette opp fra “fake news”?
1. november – Brødrene Skyrud: «Et sekel med møbler.»

Treffene er fra kl. 11 til ca. kl. 13 i Kirkestredet 3, Kongsvinger.

Tur:
4. november med persontog på Solørbanen til Flisen stasjon og tilbake med guiding og historiefortelling. Mer informasjon kommer.