Bli medlem av historielaget

Vil du bli medlem hos oss? Vi ønsker oss flere medlemmer i alle aldre og med mange slags interesser!

Vi holder til i Kongsvinger Museum, Aamodtgården, Vollgt. 10, 2213 Kongsvinger.
Postadresse: Postboks 12, 2201 KONGSVINGER
Kontaktperson: Leder Arve Urlin, tlf. 958 89 861

Fyll ut skjemaet for å melde deg inn i historielaget.
Årskontingent kr. 200,-

Fyll ut feltene under og bli medlem i dag!

*
*
*
*
*