Bli medlem av historielaget

Vil du bli medlem hos oss? Vi ønsker oss flere medlemmer i alle aldre og med mange slags interesser!

Vi holder til i Kongsvinger Museum, Aamodtgården, Vollgt. 10, 2213 Kongsvinger.
Postadresse: Postboks 12, 2201 KONGSVINGER
Kontaktperson: Leder Arve Urlin, tlf. 958 89 861

Meld deg inn ved å sende en epost til oss: khistorielag@gmail.com
med ditt navn og din adresse.


Årskontingent kr. 250,-
Bankkonto 1822 19 72550 eller Vipps 139101