Bronsjealderrøys ved Vingersjøen

Forfatter: Arkeolog/forsker Hilde Rigmor Amundsen

Fagnotatet inneholder en oversikt over de eldste kulturminnene, gjenstandsmateriale og øvrige kulturspor som er kjent i Kongsvinger kommune per 2018, det vil si i forhistorisk tid med periodene steinalder, bronsealder, jernalder og (til dels) middelalder.
Gjennomgangen er utført av NIKU ved arkeolog/forsker Hilde Rigmor Amundsen som et oppdrag for Kongsvinger-Vinger historielag. Oversikten er inndelt etter gjeldende kronologi for Østlandet, og inneholder en generell omtale mht. kunnskap om tidsperioder og kulturminnetyper, lister over kjente kulturminner og gjenstander samt referanser over en del faglitteratur.

oooOOOooo

­Medlemmer/lesere med spesiell interesse kan bestille rapporten (ca. 30 s.) tilsendt via e-post ved henvendelse til nettredaktøren, Steinar Stolpe, steinar.stolpe@gmail.com