MEDLEMSBLADET NR. 1 – 2023

Dette nummeret tar for seg kvinnenes tøffe krigsinnsats. «Kvinnenes Arbeidshjelp gjorde en viktig og risikabel innsats under andre verdenskrig. Men den delen av krigshistorien er generelt lite tatt vare på og verdsatt.», sier Vera Vold.

Hva var det med en rød beret og den 2. verdenskrig? Per Erik Rastad søkt og funnet svar

Oskar Aanmoen har funnet tegninger av blokkhuset med klokketårn som sto på Kongens batteri. De kan du nå se i bladet.

Vinter og ski hører sammen. Et lite tilbakeblikk på lokal skihistorie skriver Sverre Eier om.

Enda mer står i medlemsbladet denne gangen.
Bli medlem av historielaget så får du bladet i postkassen.