MEDLEMSBLADET NR. 3 – 2023

Historielaget forsøker å synliggjøre all historien som lever et stille liv i Kongsvinger.

Blad nr. 3 for året har kommet ut. Her er om Spetalsgruvene som tok liv og lemmer. Om Marius på festningen. (Hvem var han?) Om umoralen i Solør of kafeen og konditoriet til Thora Gustafsen. Eller kanskje er det større interesse for læring? Landbruksskole og husmorskole – hånd i hånd. Detter er bare litt av det som er å finne i bladet.

Bli medlem av historielaget så får du bladet i postkassen.