Medlemsbladet nr. 1-22

Dronning Sofie og livet på Skinnarbøl er et hovedtema i årets første medlemsblad. Blant øvrige artikler er det sikkert interesse for Vinger-kinoens historie, – det som nå er huset til Vinger hotell.
Møllerstuen, den gamle bygningen på Hov og høylåven på Tråstad er stikkord for annet lesestoff.