MEDLEMSBLADET NR. 2 – 2023

Historielaget forsøker å synliggjøre all historien som lever et stille liv i Kongsvinger. I nummer 2 av bladet kan du lese om “Blå skilt”: De blå skiltene forteller om en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en bygning.

Det er også artikkel om festningen og en om kommandant Georg Marenus Gottlieb Erdmann.

Litt nærmere i historien er en barndomsskildring fra Finnskogen.

Litt om den gode årstiden, våren finnes også og enda mer står det å lese om i medlemsbladet.

Bli medlem av historielaget så får du bladet i postkassen.