MEDLEMSBLADET NR. 4 – 2022

Dette nummeret tar for seg barndomsminnene til Reidar Gjems som vokste opp i en familie på seks – mor, far og fire barn. Han forteller blant annet om gården han vokste opp i, Gjemsegården og mange andre ting i gamle Kongsvinger.

En annen artikkel tar for seg det gamle epidemisykehuset Det manglet sykehus i Kongsvinger distriktet på slutten av 1800-årene. Mange forsøkte å få det i stand, men fart på saken ble det ikke før i 1884.

Hvordan var det å være rørlegger i 1930-årene og under krigen?

Videre står det om husmannsplassen og småbruket Øyungen, historielaget som har begynt å sette opp «Blå skilt» i Kongsvinger og kulturkvelder i Rådhusteatret.

Bli medlem av historielaget så får du bladet i postkassen.